Geïntegreerde zorg - Chronic Care

Algemeen

De visie is er één van een geïntegreerde benadering van medische, paramedische, psychosociale, verpleegkundige en welzijnszorg, teneinde een gecoördineerde dienstverlening te kunnen verzekeren aan chronische zieken
De geïntegreerde zorg spoort aan dat professionele actoren en patiënten, hulpverleners, ... anders gaan samenwerken om te komen tot een efficiënter zorgaanbod afgestemd op de noden van de patiënt en met oog op de verbetering van de levenskwaliteit. Om deze cultuurverandering in te zetten ontstonden de verschillende projecten.

Doel

  De missie van integreerde zorg is om te streven naar een verbetering van de levenskwaliteit van de hele bevolking, met specifieke aandacht voor personen met een (of meerdere) chronische aandoening(en), zodat deze personen en hun omgeving (familie, school, werk, …) in de best mogelijke omstandigheden kunnen leven en werken.

  Om dit bereiken is een visie op geïntegreerde zorg ontwikkeld met een driedubbele doelstelling:
 • Een verhoging van de levenskwaliteit van patiënten en mantelzorgers; 
 • Een bevolking die langer gezond leeft; 
 • Een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen.

Projecten:

De lijst met de Projecten Geïntegreerde Zorg (PGZ) zijn terug te vinden op de site van Integreo: https://www.integreo.be/nl

Toegang tot de applicatie Chronic Care

Administratieve medewerker project

De projectcoördinator kan het gebruikersbeheer aanmaken voor het project. Er zijn twee type gebruikers binnen een project: patiëntmanager (inclusie) en patiëntcoördinator (lijstweergave). 

Zorgverstrekker

Enkel zorgverstrekkers met een geldig RIZIV-nummer en visum krijgen toegang tot de toepassing tot de toepassing Chronic Care.

Hulpverstrekker

Een hulpverstrekker kan toegang krijgen tot de toepassing Chronic Care als deze is opgenomen in het gebruikersbeheer van het project, contacteer hiervoor de verantwoordelijke van het project.

Functies in de toepassing Chronic Care

Inclusies
Verklaring van inschrijving van de patiënt in een Project Geïntegreerde Zorg:
 • “PGZ-nummer” identificatie van het PGZ waarin de patiënt moet worden opgenomen; 
 • “begindatum” van inschrijving in het project voor geïntegreerde zorg 
 • “status van de inclusie” in het project voor geïntegreerde zorg “voornaamste” of “informatie” zodat de verzekeringsinstelling weet aan welk PGZ ze de prestaties moet factureren; 
 • “datum” en “akkoord of weigering betreffende de toestemming” van de patiënt voor het gebruik van zijn gegevens voor statistische doeleinden of wetenschappelijke studies.

Actiecodes

Registratie
Elk project stelt zelf de actiecodes op. Actiecodes kunnen verschillen van project tot project  alsook naargelang van de type zorg- & hulpverlener. 

Ziehier de actiecodes per project: 

Downloads

Handleidingen


Contactformulier

Heb je vragen of problemen met de toepassing Chronic Care, contacteer ons via het contactformulier.