Project Boost - pseudocodes

Pseudocode: 916005

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Een update van het medicatieschema uitvoeren.

Doelgroep: geïncludeerde chronische patiënten

Verstrekkers: apotheker

Duur en frequentie: Ten minste eenmaal per jaar en zo vaak als nodig.

Actie niet gekoppeld aan een financiering vanuit BOOST (bijlage 7).

Pseudocode: 916016

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Zichzelf identificeren als Buurtreferent voor een patiënt.

BR (buurtreferent ) = functie uitgevoerd door een huisarts, verpleegkundige, diabeteseducator, apotheker, kinesist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, gezinshelper, enz.

Doelgroep: de operationele doelgroep

Aanbieders: BR

Pseudocode: 916020

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Met behulp van de tool Gepersonaliseerd Begeleidingsplan identificeert u de prioriteiten van de patiënt en de ondersteuningsmogelijkheden die rond hem/haar gemobiliseerd kunnen worden, los van noodgevallen/acute situaties.

Doelgroep: de operationele doelgroep

Aanbieders: BR

Duur en frequentie: Min. 2/maand/BR.

De duur van een sessie die nodig is om de tool te gebruiken zal worden verduidelijkt binnen de praktijkgemeenschap van de BR