Project Empact - pseudocodes

Pseudocode: 911002

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: De PZON (met minstens 1 chronische aandoening) wordt geïncludeerd bij afname van de BelRAI screener door een gecertificeerde hulpverlener (certificaat erkend door FOD). De resultaten van de BelRAI screener worden gedeeld met het zorgteam van deze Hulpverlener en kunnen gebruikt worden voor de aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Daarnaast kan a.d.h.v. de resultaten geopteerd worden voor de afname van een uitgebreid BelRAI instrument.

Pseudocode: 911013

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in de actie doelgerichte zorg: Het is belangrijk dat de cliënten zelf gaan nadenken over wat ze als persoon belangrijk vinden in hun leven, wat ze graag doen en waar ze nog energie uithalen, kortom: hun concrete levensdoelen te formuleren. Hiervoor kunnen verschillende tools gebruikt worden (Doelzoeker, CLEVER, ...). De zorg- of welzijnsactor die de tool ter beschikking stelt zorgt ervoor dat de doelen van deze Hulpverlener opgenomen worden in zijn dossier en gebruikt worden in eventuele MDO's.

Pseudocode: 911024

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de eerste fase van de integrale zorgcoördinatie: Het is de bedoeling om het zorgaanbod beter en efficiënter (naadlozer) te organiseren voor deze PZON (en mantelzorger). In een eerste fase werken we rond het inclusieproces:
 • in kaart brengen van het zorgteam (lidkaart EMPACT)
 • bepalen levensdoelen + opnemen in het dossier (minstens vragen stellen doelgerichte zorg; gebruik van een passende tool voor doelgerichte zorg is mogelijk)
 • afname van (minstens) BelRAI screener door een gecertifieerd zorgverlener

Pseudocode: 911035

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de tweede fase van de integrale zorgcoördinatie: Het is de bedoeling om het zorgaanbod beter en efficiënter (naadlozer) te organiseren voor deze PZON (en mantelzorger). In een tweede fase wordt het multidisciplinair overleg (MDO) verder uitgewerkt en streven we de bestaande en opgebouwde expertise hierrond verder bekend te maken bij de zorgaanbieders die werken met de geïncludeerde cliënten. Het MDO wordt georganiseerd wanneer er nood is aan betere samenwerking en/of wanneer er nood is aan een goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de cliënt. Het doel is hierbij de (thuis)zorg rond de zorgvrager te optimaliseren. Er wordt bekeken of participatie eventueel via een videoconferentie kan worden opgezet.

Pseudocode: 911046

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de tweede fase van de integrale zorgcoördinatie: Het is de bedoeling om het zorgaanbod beter en efficiënter (naadlozer) te organiseren voor deze PZON (en mantelzorger). In een tweede fase wordt ook de Rode-knop-procedure uitgewerkt: wanneer een zorgwekkende situatie zich voordoet moet dit steeds door Zorg- en hulpverleners gemeld kunnen worden.

Pseudocode: 911050

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de derde fase van de integrale zorgcoördinatie: Het is de bedoeling om het zorgaanbod beter en efficiënter (naadlozer) te organiseren voor deze PZON (en mantelzorger). In een derde fase wordt een zorgcoördinator als centrale aanspreekpunt aangesteld. De zorgcoördinator is in dit geval een zorgverlener.

Pseudocode: 911061

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de derde fase van de integrale zorgcoördinatie: Het is de bedoeling om het zorgaanbod beter en efficiënter (naadlozer) te organiseren voor deze PZON (en mantelzorger). In een derde fase wordt een zorgcoördinator als centrale aanspreekpunt aangesteld. De zorgcoördinator is in dit geval een niet professionele zorgverlener en kan dus de PZON of mantelzorger zijn.

Pseudocode: 911072

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de derde fase van de integrale zorgcoördinatie: Het is de bedoeling om het zorgaanbod beter en efficiënter (naadlozer) te organiseren voor deze PZON (en mantelzorger). In een derde fase wordt een zorgcoördinator als centrale aanspreekpunt aangesteld.In uitzonderlijke situaties wordt beroep gedaan op de casemanager. Het zorgteam kan beroep doen op een casemanager wanneer het gaat om een zeer complece zorgsituatie waarbij het zorgteam externe ondersteuning nodig heeft of wanneer het zorgteam in crisis is of wanneer de zorgdrager zelf zorg weigert. Deze casemanager maakt geen deel uit van het zorgteam, maar is een externe deskundige.

Pseudocode: 911083

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de vierde fase van de integrale zorgcoördinatie: Het is de bedoeling om het zorgaanbod beter en efficiënter (naadlozer) te organiseren voor deze PZON (en mantelzorger). In een vierde fase wordt in samenwerking met elke geïncludeerde patiënt een uniform, gebruiksvriendelijk, geïndividualiseerd en doelstellingsgericht zorgplan opgesteld door de zorgaanbieder.

Pseudocode: 911094

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de vierde fase van de integrale zorgcoördinatie: Het is de bedoeling om het zorgaanbod beter en efficiënter (naadlozer) te organiseren voor deze PZON (en mantelzorger). In een vierde fase wordt in samenwerking met elke geïncludeerde patiënt aandacht besteed voor toekomstgerichte doelstellingen (=vroegtijdige zorgplanning).

Pseudocode: 911105

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de vijfde fase van de integrale zorgcoördinatie: Het is de bedoeling om het zorgaanbod beter en efficiënter (naadlozer) te organiseren voor deze PZON (en mantelzorger). In een vijfde fase worden de vorige 4 geïntegreerd.

Pseudocode: 911116

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de eerste fase van de actiecoach integrale zorg. De actiecoach (gefinancierd vanuit efficiëntiewinsten) maakt deel uit van het zorgteam van de PZON en ondersteunt het zorgteam bij noodzakelijke veranderingen om integrale zorgcoördinatie in de praktijk te brengen zodat de (extra) werklast voor de leden van het zorgteam minimaal blijft. In een eerste fase werken we rond het inclusieproces:
 • in kaart brengen van het zorgteam (lidkaart EMPACT)
 • bepalen levensdoelen + opnemen in het dossier (minstens vragen stellen doelgerichte zorg; gebruik van een passende tool voor doelgerichte zorg is mogelijk)
 • afname van (minstens) BelRAI screener door een gecertifieerd zorgverlener

Pseudocode: 911120

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de eerste fase van de actiecoach integrale zorg. De actiecoach (gefinancierd vanuit efficiëntiewinsten) maakt deel uit van het zorgteam van de PZON en ondersteunt het zorgteam bij noodzakelijke veranderingen om integrale zorgcoördinatie in de praktijk te brengen zodat de (extra) werklast voor de leden van het zorgteam minimaal blijft. In een tweede fase wordt het multidisciplinair overleg (MDO) verder uitgewerkt en streven we de bestaande en opgebouwde expertise hierrond verder bekend te maken bij de zorgaanbieders die werken met de geïncludeerde cliënten. Het MDO wordt georganiseerd wanneer er nood is aan betere samenwerking en/of wanneer er nood is aan een goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de cliënt. Het doel is hierbij de (thuis)zorg rond de zorgvrager te optimaliseren. Er wordt bekeken of participatie eventueel via een videoconferentie kan worden opgezet.

Verder wordt ook de Rode-knop-procedure uitgewerkt: wanneer een zorgwekkende situatie zich voordoet moet dit steeds door Zorg- en hulpverleners gemeld kunnen worden.

Pseudocode: 911131

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de eerste fase van de actiecoach integrale zorg. De actiecoach (gefinancierd vanuit efficiëntiewinsten) maakt deel uit van het zorgteam van de PZON en ondersteunt het zorgteam bij noodzakelijke veranderingen om integrale zorgcoördinatie in de praktijk te brengen zodat de (extra) werklast voor de leden van het zorgteam minimaal blijft. In een derde fase wordt een zorgcoördinator als centrale aanspreekpunt aangesteld (kan PZON, mantelzorger of zorgverlener zijn). In uitzonderlijke situaties wordt beroep gedaan op de casemanager.

Pseudocode: 911142

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de eerste fase van de actiecoach integrale zorg. De actiecoach (gefinancierd vanuit efficiëntiewinsten) maakt deel uit van het zorgteam van de PZON en ondersteunt het zorgteam bij noodzakelijke veranderingen om integrale zorgcoördinatie in de praktijk te brengen zodat de (extra) werklast voor de leden van het zorgteam minimaal blijft. In een vierde fase wordt in samenwerking met elke geïncludeerde patiënt een uniform, gebruiksvriendelijk, geïndividualiseerd en doelstellingsgericht zorgplan opgesteld door de zorgaanbieder, met aandacht voor toekomstgerichte doelstellingen (=vroegtijdige zorgplanning).

Pseudocode: 911153

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de eerste fase van de actiecoach integrale zorg. De actiecoach (gefinancierd vanuit efficiëntiewinsten) maakt deel uit van het zorgteam van de PZON en ondersteunt het zorgteam bij noodzakelijke veranderingen om integrale zorgcoördinatie in de praktijk te brengen zodat de (extra) werklast voor de leden van het zorgteam minimaal blijft. In een vijfde fase worden de vorige 4 geïntegreerd.

Pseudocode: 911164

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt met minstens 1 chronische aandoeing in Empact in het kader van LiveLab: ism Vives en enkele gemeenten werd een real-life setting gecreëerd waarin interdisciplinaire samenwerking centraal staat om op zoek te gaan naar oplossingen voor concrete problemen waarmee inwoners in hun eigen thuisomgeving geconfronteerd worden.

Pseudocode: 911175

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de actie gezonde voeding zodat de persoon geïnformeerd tot een gezonde en gevarieerde levensstijl wordt aangezet.

Pseudocode: 911186

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de actie valpreventie: in samenwerking met LOGO worden de praktijkrichtlijnen inzake valpreventie regionaal geïmplementeerd, met oog voor settingoverschrijding en multidisciplinariteit. Enerzijds worden deze valpreventierichtlijnen gebruikt in de setting waar de patiënt woont en anderzijds worden ook specifiek aangeboden tools gebruikt.

Pseudocode: 911190

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt met polyfarmacie (laatste jaar minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen, waarvan minstens 1 chronisch geneesmiddel) in Empact in het kader van de actie delen medicatieschema. . De apotheker (huisapotheek/ ziekenhuisapotheek) / zorgprofessional (huisarts, ...) volgt het goed gebruik van de geneesmiddelen op en begeleidt de personen. Hij houdt daarnaast ook het medicatieschema up-to-date en stelt het ter beschikking aan de leden van het zorgteam en aan de cliënt.

Pseudocode: 911201

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de actie beweging bij de thuiswonende chronisch zieke oudere. Hier wordt zowel een eerste bilan als een eindbilan opgesteld door een zorgverlener. Op basis van het eerste bilan wordt een beweegprogramma op maat aangeboden aan de thuiswonende oudere zodat deze gestimuleerd wordt om een gezonde levensstijl te hanteren en zo opnames (ziekenhuis - WZC) te vermijden. De aangepaste beweegprogramma's worden onder begeleiding van een erkende zorgprofessional ondersteund.

Pseudocode: 911212

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de actie gezondheidsvaardigheden zodat de patiënt weloverwogen beoordelingen kan maken en beslissingen nemen over gezondheid in het dagelijkse leven en zijn gezondheid in eigen handen neemt. Via een opleiding bezit de patiënt een brede waaier aan vaardigheden en competenties om gezondheidsinformatie en begrippen op te zoeken, te begrijpen, te evalueren en te gebruiken. Zo kan hij ‘gezonde’ beslissingen nemen en is hij goed geïnformeerd, waardoor gezondheidsrisico’s verlagen en de kwaliteit van het leven verhoogt.

Pseudocode: 911223

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: De geïncludeerde PZON volgt de flow van het Parkinsondagziekenhuis zoals omschreven in de desbetreffende conventie. Daarnaast worden volgende zaken toegevoegd:
 • bepalen van levensdoelen van PZON, m.a.w. doelgerichte zorg
 • afname van BelRAI HC als onderbouw voor het geïndividualiseerde zorgplan
 • aanmoedigen van huisapotheker
 • delen van het medicatieschema, met als sleutelpersonen huisarts, huisapotheker en PZON
 • gebruik van het 'Parkinsonpaspoort', bijvoorbeeld in crisissituaties (dit omvat naast het zorgteam en het medicatieschema ook algemene tips rond Parkinson(ismen), individuele parameters van de DBS, enz.)
 • delen van het zorgplan, de gegevens met het volledige zorgteam (idealiter: digitaal)

Pseudocode: 911234

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de actie thuishospitalisatie. De intraveneuze antibiotica wordt opgestart binnen de ziekenhuismuren en later verder opgevolgd door de thuiszorg of in het woonzorgcentrum. Het doel is om de patiënt toe te laten de langdurige behandeling op een veilige en doeltreffende manier te vervolledigen in zijn of haar eigen comfortabele thuisomgeving. Zo kunnen de dagdagelijkse activiteiten zo snel mogelijk worden hervat en worden de kosten van een (langdurige) ziekenhuisopname vermeden.

De intraveneuze antibiotica wordt afhankelijk van de gekozen katheter voorgeschreven voor een periode tot maximum 3 maand, verlengbaar voor telkens opnieuw een periode van maximum 3 maand.

Pseudocode: 911245

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de actie hartfalen. Naast het opstellen van het klinisch pad wordt ook het extramurale zorgpad beklemtoond: de ernst van de ziekte, het chronisch karakter met frequente exacerbaties en de multi-orgaan aantasting vergen immers een nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in het ziekenhuis en thuis. Meer nog, het is aangetoond dat dergelijk zorgprogramma hartfalen een duidelijke meerwaarde biedt bij de succesvolle behandeling van hartfalen met verbetering van de prognose en de levenskwaliteit van de patiënt.

Het zorgpad omvat meerdere fases waarbij in eerste instantie de patiënt wekelijks contact heeft en in een eindfase, afhankelijk van de NYHA klasse gebeurt verdere opvolging maandelijks tot jaarlijks.

Pseudocode: 911256

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in het kader van surplus²; Persoonlijke groei wordt onder leiding van een deskundige (professioneel of ervaringsdeskundige) bevorderd en bewerkstelligd door actief, in relatief kleine groepen, rond een thema te werken. De aaangeboden thema's worden veelal 'transdiagnostische processen' genoemd: onderliggende kwetsbaarheden die groei en zelfontplooiing belemmeren en de kans op 'stuikelen' of op herval verhogen Voorbeelden zijn: piekeren, emotieregulatie, sociale vaardigheden, somberheid, slaapproblemen, angst, sociale angst, ....

Pseudocode: 911260

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van CAPE; hierbij wordt aan de hand van de resultaten van de BelRAI screener nagegaan of verdere ondersteuning nodig is binnen het ZP3 project.
 • afname van BelRAI screener door toeleider
 • bij cut-off en voldoen aan inclusiecriteria -> afname BelRAI HC
 • bepalen van een geïndividualiseerd zorgtraject en aangepaste hulp zodat inadequate zorg, crisissituaties, vroege opnames in WZC, onnodige ziekenhuisopnames, e.d. vermeden worden
 • bepalen zorgcoördinator
 • opmaken van zorgplan (doelgerichte zorg, gegevensdeling)
 • MDO
 • (eventueel: rode knop, casemanager)

Pseudocode: 911271

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: in kaart brengen van zorgnoden en opvang voorzien voor mensen die tussen de mazen van het net vallen in het huidig systeem. Op die manier wordt via secundaire preventie opname in WZC uitgesteld. Het zorgplan wordt opgemaakt via Cubigo en gedeeld met zowel patiënt, mantelzorger als zorgverlener . Het MDO is van het type GDT.

Pseudocode: 911282

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van de actie rond GGZ. Na screening en bepaling van het gezondheidstraject wordt eeen zorgpad opgesteld om persoonlijke doelen te halen. Resultaten kunnen bereikt worden oa aan de hand van slimme monitoring en feedback, ondersteundenen diensten en producten, beloning en erkenning, ...

Pseudocode: 911293

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt waarbij volgende zaken zeker aan bod ckomen: afname BelRAI screener,geïndividualiseerd zorgplan, MDO.

Pseudocode: 911304

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Er wordt een zorgpad opgesteld om de persoonlijke doelen van de patiënt te halen. Wie zijn doel haalt zal een positieve invloed hebben om anderen te stiumeren om eveneels deel te nemen.

Pseudocode: 911315

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact waarbij gewerkt wordt op de optimale zorgomgeving.Buurtgerichte zorg en ondersteuning van de mantelzorger zijn hierbij heel belangrijk.

Pseudocode: 911326

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van een patiënt in Empact in het kader van het lerend netwerk. Hierbij worden de nodige opleidingen voorzien voor de zorgvrager en samen met de zorgaanbieder wordt gekeken om het zorgaanbod te centraliseren.

Pseudocode: 911330

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van de thuiswonende geriatrische PZON met minstens 1 chronische aandoening en polyfarmacie:
 • in kaart brengen zorgteam (minimaal huisarts en huisapotheker)
 • bij ontslag uit het ziekenhuis/WZC gesprek omtrent het medicatieschema en eventuele wijzigingen (t.o.v. opname)
 • vraag om contact op te nemen met huisapotheker (of stimuleren om huisapotheker te kiezen) m.b.t. dit medicatieschema

Pseudocode: 911341

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: De PZON met polyfarmacie wordt bij spoedopname in het ziekenhuis geïncludeerd:
 • in kaart brengen van het zorgteam (minimaal huisarts en huisapotheker)
 • stimuleren om huisapotheker aan te duiden of contactgegevens huisapotheker
 • in kaart brengen van het huidige medicatieschema bij opname, overleg met huisapotheker indien aangewezen
 • opvolgen en/of suggesties bijsturing door ziekenhuisapotheker
 • delen van (gewijzigde) medicatieschema bij ontslag: PZON - huisapotheker - huisarts
 • aanbrengen wijzigingen medicatieschema in vitalink door huisapotheker na overleg met huisarts

Pseudocode: 911352

Bedrag patiënt: € 0
Profiel: Zorg- en hulpverleners
Omschrijving: Inclusie van de patiënten, ouder dan 75 jaar met een geriatrisch risico profiel (GRP). Deze patiënten worden bij spoedopname gescreend op hun GRP score en zodra deze minstens 2/5 bedraagt worden extra maatregelen genomen: begeleiding van het geriatrisch support team zowel inter als transmuraal, wekelijkse bespreking op een MDO overleg, ...