Medische huizen
 1. Inleiding

 2. Doelgroep

 3. De beschikbare diensten
  A) Raadpleging gegevens van het lid
  B) Derde betaler 
   1. Facturatie Medische huizen
  C) Medisch-administratief
  1. Beheer abonnementen

 4. Erkende softwarepakketten