Doelgroep

 Medische huizen

De medische huizen op basis van forfait kunnen gebruik maken van de MyCareNet-diensten, de medische huizen die werken per prestatie kunnen slechts een gedeelte van de diensten gebruiken?

 Mandaathouders

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een medisch huis een volmacht verlenen aan één van volgende mogelijkheden:

  • een (ander) natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Deze persoon hoeft niet noodzakelijk zelf een zorgverlener te zijn.

  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt via zijn ondernemingsnummer (KBO)

  • een ander medisch huis, die geïdentificeerd wordt via zijn RIZIV-nummer
De beschikbare volmacht is een gegroepeerde volmacht voor de diensten:
  • Verzekerbaarheid 
  • Facturatie
U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.