Nieuws

Belangrijke informatie met betrekking tot COVID-19

Geplaatst 30 mrt. 2020 02:16 door François-Xavier Colon

Vanwege de huidige, uitzonderlijke situatie, veroorzaakt door de COVID-19, wensen we u een continue en kwalitatieve service te kunnen blijven aanbieden. We vragen u hierbij om eventuele vragen of problemen te melden via de gekende contactformulieren of via e-mail.

Even herhalen: al uw vragen m.b.t. de operationele opvolging moeten verstuurd worden naar het e-mailadres <support@intermut.be>. 

Bij dringende problemen kan u uitzonderlijk contact opnemen met 02/891.72.00. 

Wij zullen het niet nalaten u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in onze contactpunten.

Voor alle informatie i.h.k.v. de facturatiewijze voor telefonische raadplegingen derde betaler m.b.t. de verstrekkingscodes COVID-19. Klik HIER.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Verplichtingen uit de fiscale regelgeving en de regelgeving betreffende verzekering voor geneeskundige verzorging waaraan het bewijsstuk dient te voldoen in het kader van eAttest

Geplaatst 12 nov. 2018 07:11 door François-Xavier Colon

Gelieve HIER te vinden de nieuwe informatie met betrekking tot de ontwikkelingen rond het bewijsstuk dat de zorgverlener aan de patiënt verstrekt in het kader van eAttest.  

[Migratie naar een ticketing-managementsysteem] Aanpassing van de werkwijze m.b.t. het incidentbeheer - voor softwareleveranciers en eindgebruikers

Geplaatst 2 okt. 2017 00:49 door François-Xavier Colon   [ 2 okt. 2017 00:50 bijgewerkt door Maryline Dedobbeleer ]

Beste, 

Om optimale opvolging te verzekeren voor alle verzoeken, heeft onze dienst besloten om gebruikt te maken van ticketingsysteem en een incidentmanagement te in
​ ​
t
​e​ voeren
. Deze maakt het mogelijk om de ontvangst van elk van uw zending te bevestigen, maar ook om u een unieke 
​referentie 
te bezorgen tot uw tickets. Deze tool heeft tot doel om de mailbox "mycarenet@intermut.be" te vervangen voor het geheel van verzoeken zoals hieronder omschreven
​.​


Deze migratie zal al plaatsvinden op maandag 2 oktober 2017. Vanaf deze datum vragen we u om 
​ons ​
al uw vragen 
​v​
ia het contactformulier te bezorgen
​ of rechtstreeks via het e-mailadres support@intermut.be

Houd er rekening mee dat het e-mailadres mycarenet@intermut.be actief blijft
​ na de migratie​
, dus we blijven elk van uw verzoeken ontvangen. Echter de prioriteit zal gegeven worden aan de tickets geopend via deze nieuwe 
​werkwijze
. Aanvragen gestuurd aan mycarenet@intermut.be zullen slechts 
​op 
bepaalde tijdstippen manueel in de tool ingevoerd worden
​, ge
lieve er rekening mee te houden dat de behandelingstijd bijgevolg langer zal zijn.

Het e-mailadres mycarenet@intermut.be blijft het toegangspunt voor:
 • uitwisseling i.v.m. testen; 
 • algemene communicatie (via de verzendingslijsten);
 • planning van de vergaderingen (werkgroepen, workshops, infosessies, minilabs). 
Welk type van aanvragen kan u verzenden via ons contactformulier
​ of aan support@intermut.be
  • Alle vragen rond integratie van onze webdiensten in uw softwarepakket; 
  • Alle vragen i.v.m. informatie; 
  • Alle vragen i.v.m. dienstverlening;
  • Elk incident of probleem;
  • Elke klacht;
  • Om ons informatie te bezorgen i.v.m. uw diensten;  
  • enz.
  Welke informatie is verplicht of optioneel bij het verzenden van uw aanvraag
  • Een onderwerp
  • Uw naam
  • Uw voornaam
  • Uw telefoon of GSM-nummer
  • Uw e-mailadres (wees waakzaam dat onze mails niet in uw SPAM terecht komt)
  • Uw hoedanigheid: (bent u een patiënt, een zorgverstrekker, softwareleverancier, andere, ...);
  • Het RIZIV-nummer (indien u hierover beschikt);
  • De beoogde dienst 
  • Uw gedetailleerd vraag
  Na het verzenden van het contactformulier zal u een ontvangstbevestiging krijgen, deze bevat uw uniek referentienummer. Het is noodzakelijk om deze te vermelden bij elke uitwisseling van e-mails t.a.v. onze dienst
  Eventueel bijkomende informatie kan steeds toegevoegd worden, door simpelweg te antwoorden op de ontvangstbevestiging. Het ticket zal dan onmiddellijk geüpdatet worden met deze nieuwe informatie. 

  We danken u alvast voor uw medewerking.

  Persbericht 1 oktober 2015 - Belgische ziekenfondsen over TTIP: “Breng onze gezondheid, gezondheidszorg en sociale bescherming niet in gevaar!”

  Geplaatst 1 okt. 2015 09:53 door François-Xavier Colon   [ 1 okt. 2015 10:06 bijgewerkt door Maryline Dedobbeleer ]

  Persbericht 1 oktober 2015

   

  Belgische ziekenfondsen over TTIP: “Breng onze gezondheid, gezondheidszorg en sociale bescherming niet in gevaar!”   

   ______________________________________________________________________________________________________________________


   “We weten niet waarover de VS en de EU vandaag onderhandelen. We moeten dus waakzaam blijven.” Dat was één van de conclusies van het Colloquium dat de Belgische ziekenfondsen vandaag organiseerden in het Europese Parlement. Meer dan 100 voor- en tegenstanders wisselden van mening over de mogelijke gevolgen van het toekomstige vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU (TTIP) voor onze gezondheidszorg en sociale bescherming.

  “TTIP gaat over veel meer dan economie. Het is een potentieel gevaar voor onze gezondheidszorg en sociale bescherming.” In haar openingstoespraak zette het Europese Parlementslid Marie Arena (PS) onmiddellijk de toon tijdens het Colloquium, waaraan
  vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de verstrekkers, de industrie en de nationale en Europese politiek deelnamen.

  Feiten of fictie


  “Sommigen vinden dat we feiten en fictie door elkaar halen, maar zolang er geen duidelijkheid bestaat over wat de EU en de VS juist afspreken, moeten we de druk op de ketel houden. De publieke dienstverlening en sociale diensten van algemeen belang vallen vandaag buiten de regels van de Europese interne markt. TTIP mag deze verworvenheid niet aantasten,” preciseerde Jean-Pacal Labille, Algemeen Secretaris van Solidaris.


  Ook rond geneesmiddelen zijn er grote vragen. Zo zou de farmaceutische industrie aandringen om de prijszetting en de terugbetaling van geneesmiddelen op te nemen in TTIP. Volgens Jean Hermesse, Algemeen Secretaris van de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten, is dit onaanvaardbaar. “Zelfs Minister De Block maakt zich hierover zorgen, want daarmee dreigt men te raken aan de bevoegdheid van lidstaten om hun ziekteverzekering en gezondheidszorg te organiseren. We moeten vermijden dat onze inspanningen voor het verminderen van de geneesmiddelenuitgaven en de geneesmiddelenconsumptie te niet worden gedaan.”


  De investeringsgerechten, een heet hangijzer

  Met TTIP werd een internationaal arbitragemechanisme in het leven geroepen, beter bekend als ISDS (Investor-State-Dispute Settlement). De weerstand hiertegen was groot. Onlangs schrapte de Europese Commissie het ISDS ten voordele van een voorstel van een stelsen van Investeringsgerechten (Investment Court System). Maar dit nieuw voorstel verandert niets ten gronde. “Europa heeft geen ISDS of Investeringsgerechten nodig, de nationale rechtbanken kunnen vandaag in alle onafhankelijkheid de toepassing van nationale en internationale regels garanderen,” preciseert Xavier Brenez, Directeur-Generaal van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen. “Bovendien moet vermeden worden dat multinationals om economische redenen nationale beslissingen rond het gezondheidsbeleid en gezondheidspromotie in vraag zouden stellen.”

  Volgens het nieuwe Europese voorstel zou dat niet mogelijk zijn, maar niemand weet wat er in de tekst van een toekomstig akkoord hernomen zal worden. Er bestaan precedenten zoals de zaken ingediend door de tabaksproducent Philip Morris in Australië en de
  verzekeringsmaatschappij Achmea in Slovakije waarbij een beroep werd gedaan op dergelijke arbitragemechanismen. Zo’n scenario moet Europa absoluut vermijden. 

  De volledige position paper van de Belgische ziekenfondsen in dit dossier kunt u raadplegen op de websites van de betrokken ziekenfondsen.

  Meer info :

  verantwoordelijken ziekenfondsen :

  Socialistische Mutualiteiten, Katrien De Weirdt, directeur pers en communicatie, tel. 0473/85.29.36

  Christelijke Mutualiteiten, Omid Hachem Samii, directeur pers en communicatie, tel. 0473/54 12 92

  Onafhankelijke Ziekenfondsen, Christian Horemans, expert Internationale Zaken, tel. 0473/88.17.49


   


  Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 landsbonden van de ziekenfondsen (Christelijke Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Liberale Mutualiteiten, Neutraal Ziekenfonds), van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS. In zijn geheel vertegenwoordigt het NIC alle Belgische sociaal verzekerden, ofwel meer dan 11 miljoen mensen

   

  [BELANGRIJK] Aanpassing voor de methode van het aanmaken van mandaten

  Geplaatst 5 jun. 2015 02:29 door François-Xavier Colon   [ 5 jun. 2015 02:41 bijgewerkt door Maryline Dedobbeleer ]

  Wij willen u op de hoogte stellen dat er binnenkort een nieuwe interface m.b.t. de methode van het ingeven en creëren van mandaten in productie zal gaan (vermoedelijk halverwege juni). Deze webapplicatie zal toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen en zal op termijn de huidige werkwijze (ter info: het NIC verwerkt manueel de ontvangen papieren mandaten) volledig vervangen. De mogelijkheid voor het gebruik van de toepassing “mandaat” wordt - in eerste instantie – aangeboden aan de volgende sectoren (Indien de webservice ,die het gebruik van een “mandaat” mogelijk maakt, geïntegreerd is in de betrokken software)

  Belangrijke wijziging MyCareNet Portaal

  Geplaatst 19 nov. 2014 03:31 door CIN NIC   [ 5 jun. 2015 02:37 bijgewerkt door Maryline Dedobbeleer ]

  2014/10/29 - Wegens veiligheidsredenen zal, vanaf donderdag 30/10/2014, het gebruik van het MyCareNet portaal (met oa. de dienst verzekerbaarheid) niet meer mogelijk zijn met verouderde browsers zoals Internet Explorer 6.0 en gelijkaardig. 
  Wij aligneren ons hiermee op de wijzigingen die het eHealth platform verplicht doorvoert vanaf deze datum.

  Hoofdstuk IV in productie voor de artsen

  Geplaatst 31 jul. 2014 04:52 door CIN NIC   [ 31 jul. 2014 04:54 bijgewerkt door Maryline Dedobbeleer ]

  De diensten aanvraag akkoord hoofdstuk IV en raadpleging akkoord hoofdstuk IV zijn beschikbaar voor de huisartsen en de specialisten via de MyCareNet goedgekeurde softwarepakketten.

  Verzekerbaarheid in productie voor de tandartsen

  Geplaatst 31 jul. 2014 04:50 door CIN NIC   [ 31 jul. 2014 04:51 bijgewerkt door Maryline Dedobbeleer ]

  De raadpleging van de verzekerbaarheid is in productie voor de sector tandartsen via het portaal MyCareNet.

  1-8 of 8