Medisch-administratief

De medisch-administratieve dienst van de sector van de apothekers bestaat uit één luik:

 Raadpleging akkoord hoofdstuk IV