Doelgroep

 Tandartsen

Tandartsen kunnen gebruik maken van MyCareNet.

 Mandaathouders

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een individuele zorgverlener een volmacht verlenen aan:

  • een (ander) natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Deze persoon hoeft niet noodzakelijk zelf een zorgverlener te zijn.

  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt via zijn ondernemingsnummer (KBO)
De beschikbare volmacht is een gegroepeerde volmacht voor de diensten:
  • Verzekerbaarheid 
  • Facturatie
  • Raadplegen tarieven
U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.