Specificiteiten facturatie ziekenhuis

 Inschrijving voor facturatie via CareNet 

Aan elke instelling die CareNet wenst te gebruiken voor het versturen van facturatiegegevens in de plaats en ter vervanging van magnetische dragers, wordt gevraagd de hierna vermelde procedure te volgen:

Een specifiek document invullen waarmee u het NIC in kennis stelt dat de instelling de facturatie wenst te versturen via CareNet.
In dit opzicht houdt de instelling rekening met de mogelijkheden van de betrokken VI's in verband met het uitvoeren van de voorziene testen voor aanvaarding De testen zullen plaats vinden met elke verzekeringsinstelling en zullen betrekking hebben op ten minste één facturatiemaand.

Wachten op het antwoord van het NIC dat hetzij de voorgestelde periode zal bevestigen, hetzij een andere periode zal voorstellen in geval van overbelasting op het niveau van de VI's.