Pharmanet

Inleiding

De factureringsdienst heeft het mogelijk gemaakt de fysieke medium te vervangen door een beveiligde elektronische transmissie via het netwerk van het factureringsbestand dat door de Tariferingsdienst (TO) in het kader van de Pharmanet-facturering is aangemaakt.

De gedetailleerde inhoud van het factureringsdossier blijft dezelfde als beschreven in de Inami richtlijnen voor facturering (factureringsinstructies). Tariferingsbureaus: Instructies voor facturatie van farmaceutische diensten - RIZIV (fgov.be)

Deze dienst via het netwerk maakt het ook mogelijk het papieren document dat het geleidedocument vormt, te schrappen; dit wordt vervangen door aanvullende informatie die aan het factuurbestand wordt toegevoegd.

Schema flux

 • 520000 : bericht met het factureringsbestand dat door de TO is verzonden

 • 531000 : bevestiging van ontvangst van bericht 520000 door de betrokken VI

 • 520999 : kennisgeving van de niet-aanvaarding van bericht 520000 door de betrokken VI

 • 520098 : informatiedossier over de vaststelling van de fout door de betrokken VI

 • 520099 : afwijzing van het factureringsbestand wegens blokkeringsfouten of foutenpercentage > 5%

 • 520900 : afwikkelings en afwijzingsdossier: laatste fase van de verwerking van een 520000

Wijze van verzending (enkel asynchroon)

 1. Het TO zendt het factuurbestand (Inami layout), aangevuld met de factuurrecords (bericht 520000). Een 520000-bericht bevat in de factuurgegevensrecords slechts één zending (een enkel record van type 10).

 2. De VI voert een reeks voorafgaande controles uit op de informatie in de records in dit bericht, met uitzondering van de factuurgegevensrecords (type 10 tot type 90) :

  • Indien op dit niveau een fout wordt ontdekt, zendt de VI de TO een specifiek bericht (520999) met ten minste één record van het type "header" en alle records van het type 95 en/of 96 waarin ten minste één fout is ontdekt. Het is belangrijk op te merken dat het verzenden van een dergelijke foutmelding ook betekent dat het gehele factuurbestand, met inbegrip van de facturen, als ongeldig wordt beschouwd en in zijn geheel opnieuw aan de verzekeraar moet worden toegezonden.

  • Indien geen fouten worden ontdekt, zendt de VI een bevestiging (bericht 531000) van bericht 520000; dit bericht moet nog worden verwerkt op het niveau van de factuurgegevensrecords.

 3. De VI voert een controle uit van de factureringsdetailrecords (de controles die worden uitgevoerd op de RIZIV-recordvelden (10,20,...90) zijn die welke zijn beschreven in de Pharmanet-factureringsinstructies):

  • Indien er een blokkeringsfout is of indien het aantal fouten > 5% van het aantal records in de factuur bedraagt, stuurt de VI een foutbestand dat de totale afkeuring van de factuur aangeeft (bericht 520099) en dus het einde van het proces. In een dergelijke situatie zal de VI, alvorens de 520099 te verzenden, contact opnemen met de TO en na analyse kunnen zich 3 gevallen voordoen :

   1. De door de TO ingediende gegevens zijn in feite onjuist => de AO zendt een 520099 en het proces is volledig voltooid. De TO kan, na aanpassingen, een 520000 bestand terugsturen.

   2. De door de TO ingediende gegevens zijn inderdaad onjuist => de TO brengt correcties aan en zendt een 520098. De verwerking gaat door.

   3. Zowel de VI als de TO sturen foutieve bestanden door => VI of TO neemt contact op met de tegenpartij voor een manuele oplossing per geval.

  • Indien er geen blokkeringsfout is en het aantal fouten < 5% bedraagt, zendt de VI een foutenbestand ter informatie (bericht 520098) dat de TO in staat stelt om vóór de volgende facturering de correcties van de anomalieën in de computerprogramma's of in de referentiebestanden uit te voeren. In dit stadium kan de TO de 520098 betwisten door contact op te nemen met de VI in overeenstemming met de technische instructies van het RIZIV.

 1. De VI voert een meer gedetailleerde controle uit per mutualiteit, hetgeen leidt tot de samenstelling van een bestand van afschriften met de bedragen die voor creditering aan de TO zijn aanvaard en alle definitieve afwijzingen (bericht 520900).


Downloads