Doelgroep

Artsen

Huisartsen en specialisten kunnen gebruik maken van MyCareNet.

Informatie t.a.v. de huisarts in opleiding (HAIO) is beschikbaar in de FAQ.

Mandaathouders

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een individuele zorgverlener een volmacht verlenen aan:

  • een (ander) natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Deze persoon hoeft niet noodzakelijk zelf een zorgverlener te zijn.
  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt via zijn ondernemingsnummer (KBO)


De beschikbare volmachten zijn de volgende:

  • Verzekerbaarheid
  • Facturatie
  • Medisch administratieve documenten

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.