Doelgroep

Artsen

Huisartsen en specialisten kunnen gebruik maken van MyCareNet.

Informatie t.a.v. de huisarts in opleiding (HAIO) is beschikbaar in de FAQ.

Mandaathouders

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een individuele zorgverlener een volmacht verlenen aan:

  • een (ander) natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Deze persoon hoeft niet noodzakelijk zelf een zorgverlener te zijn.

  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt via zijn ondernemingsnummer (KBO).

Nuttige links

Dashboard Beschikbaarheid Artsen

Interessante (externe) links

RIZIV - Artsen

De beschikbare volmachten zijn de volgende:

Het mandaat "verzekerbaarheid en derde betaler" omvat de diensten:

  • Verzekerbaarheid;

  • Gegevens van het lid;

  • Facturatie;

  • Raadplegen tarieven (enkel huisartsen).

Daarnaast bestaat er ook een mandaat voor de dienst eAttest.

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.