Doelgroep

De laboratoria (buiten ziekenhuizen)

Alleen laboratoria buiten ziekenhuizen behoren tot deze sector. Andere laboratoria vallen onder de sector van de ziekenhuizen.

De volmachthouders

Een laboratorium kan een volmacht verlenen aan:

  • een individueel persoon

  • een (ander) laboratorium

  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt door zijn ondernemingsnummer (KBO)

De beschikbare volmachten zijn de volgende:

  • Verzekerbaarheid

  • Facturatie

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.