Gegevens van het lid - Medisch huis

Bijzonderheden

De sector medische huizen gebruikt de standaardversie van de gegevens van het lid, deze is ook gekend onder de naam member data. Deze vind je terug bij de Algemene Diensten

De medische huizen hebben toegang tot de gegevens van het lid via volgende wijze:

    • de synchrone (raadpleging voor 1 patiënt i.h.k.v. de dienst abonnementen) en

    • de asynchrone wijze (lijst met patiënten i.h.k.v. de dienst facturatie)