Doelgroep

Rustoorden

De rustoorden van het type RVT, ROB & CDV kunnen MyCareNet gebruiken.

Mandaathouders

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een rustoord een volmacht verlenen aan:

  • een (ander) natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Deze persoon hoeft niet noodzakelijk zelf een zorgverlener te zijn.

  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt via zijn ondernemingsnummer (KBO)

  • een (andere) groepering van verpleegkundigen

    • NB: wanneer een individuele verpleegkundige toetreedt tot een groepering, verleent hij/zij impliciet een volmacht aan die groepering voor de toepassingen van MyCareNet.

De beschikbare volmachten zijn de volgende:

  • Verzekerbaarheid

  • Facturatie

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.