Globaal Medisch Dossier

U kan de algemene beschrijving van de diensten voor het "Globaal Medisch Dossier" terugvinden in de rubriek "Downloads".

Huidige situatie

Deze dienst is in productie. De huidige situatie is raadpleegbaar via de pagina Rollout.

Raadplegen van het GMD-recht van de patiënt

Deze dienst is beschikbaar voor tandartsen op vrijwillige basis.

Deze dienst biedt de tandarts de mogelijkheid om de GMD- houder van de patiënt te kennen of het feit dat er geen GMD-houder is. Een tandarts kan enkel een raadpleging GMD doen voor een patiënt waarmee de tandarts een therapeutische relatie heeft.

De tandarts kan het GMD-recht van de patiënt raadplegen via zijn eigen applicatie of via een Web applicatie. De tandarts krijgt het antwoord onmiddellijk (synchrone mode).

U kan een gedetailleerde beschrijving van de dienst onderaan terugvinden in de rubriek "Downloads".

Interessante (interne) links

FAQ GMD

MyCareNet Portaal

Interessante (externe) links

RIZIV - Tandartsen

Downloads