Doelgroep

Deze sector telt 3 types gebruikers

Individuele zorgverleners

Individuele verpleegkundigen kunnen MyCareNet gebruiken.

Groeperingen van verpleegkundigen

Groeperingen van verpleegkundigen kunnen MyCareNet gebruiken.

Volmachthouders

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een individuele zorgverlener of een groepering een volmacht verlenen aan:

  • een (ander) natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Deze persoon hoeft niet noodzakelijk zelf een zorgverlener te zijn.

  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt via zijn ondernemingsnummer (KBO)

  • een (andere) groepering van verpleegkundigen

    • NB: wanneer een individuele verpleegkundige toetreedt tot een groepering, verleent hij/zij impliciet een volmacht aan die groepering voor de toepassingen van MyCareNet.

De beschikbare volmachten zijn de volgende:

  • Verzekerbaarheid

  • Facturatie

  • Medisch administratieve documenten

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.