Juridisch en reglementair kader

De toetreding als ziekenhuis is alleen toegelaten wanneer voldaan is aan het juridisch en reglementair kader vastgelegd door het RIZIV.

De overeenkomstencommissie tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen heeft een protocol bewijskracht opgesteld dat de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt volgens dewelke bewijskracht tot bewijs van het tegendeel kan worden toegekend aan gegevens die geregistreerd of bewaard worden door middel van een elektronische techniek of die worden meegedeeld op een andere wijze dan op een papieren drager, evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke deze gegevens worden weergegeven op papier of op elke andere leesbare drager.

De ziekenhuizen en de VI's moeten de richtlijnen van dit protocol naleven.

Interessante (externe) links

RIZIV - Ziekenhuizen