Introductie 

Algemeen beschouwd kan MyCareNet zowel door een individuele prestatieverlener als door een groepering of instelling gebruikt worden.

In het geval van een groepering of instelling gebruikt MyCareNet de basisdienst "user management" van eHealth om de link tussen een gebruiker en zijn opgegeven organisatie na te gaan.

MyCareNet & eHealth hebben ook voorzien dat een entiteit "volmachtgever" (individuele prestatieverlener of groepering/instelling) volmacht verleent aan een andere entiteit "de volmachthouder" (fysiek persoon of organisatie).