Inleiding facturatiedienst
Door de facturatiedienst kan elke instelling of zorgverstrekker op elektronische wijze via het netwerk het facturatiebestand, opgesteld in het kader van het derde betaler, overmaken.

Beschrijving

Dankzij de facturatiedienst kan de magnetische drager die tot nu toe gebruikt wordt (CD, cassette, diskette) vervangen worden door een elektronisch beveiligde verbinding via het netwerk van het facturatiebestand, opgesteld door de zorgverstrekker in het kader van de derde betaler.

Het facturatiebestand behoudt, wat zijn gedetailleerde inhoud betreft, dezelfde structuur dan die daaromtrent beschreven is in de richtlijnen van het RIZIV (facturatie instructies).

Deze functie die via het netwerk verloopt, maakt de afschaffing van papierdocumenten zoals de begeleidingsborderel mogelijk, welke vervangen kan worden door bijkomende informatie die toegevoegd kan worden aan het facturatiebestand.