Voorstelling dienst verzekerbaarheid

De dienst verzekerbaarheid geeft de toelating aan elke instelling of zorgverstrekker om de informatie (verzekerbaarheid en afgeleide rechten) van de zorgbegunstigde raad te plegen om een correcte facturering in het kader van de derdebetaler te kunnen uitvoeren.

 Beschrijving

Teneinde de dienst verzekerbaarheid te kunnen gebruiken voert de zorgverstrekker een aanvraag in, welke naast de identificatie van de patiënt, de periode waarvoor deze informatieraadpleging wordt gevraagd, zal bepalen. 

Deze aanvraag kan één of verschillende raadplegingen in verzekerbaarheid bevatten; één is genoeg als hij een consultatie in synchrone wijze gekozen heeft. 

De aanvraag wordt verstuurd naar de betrokken verzekeringsinstellingen. De verzending zal gebeuren ofwel op basis van het rijksregister (intermutualistisch filter) ofwel op basis van de informatie m.b.t. de mutualistische aansluitingen, die in de aanvraag door de zorgverstrekker zelf ingevuld zal worden (geforceerde zending).