Overzicht andere sectoren

Inleiding

Volgende sectoren hebben toegang tot de consultatie van de verzekerbaarheid:

Sinds 2014

 • Tandartsen
 • Kinesisten
 • Logopedisten
 • Vroedvrouwen
 • Bandagisten
 • Orthopedisten
 • Medische huizen
Vanaf 1 juli 2016
 • Wachtposten
 • Opticiens
 • Podologen
 • Diëtisten
 • Ambulancediensten

Andere sectoren die geïmpacteerd zijn door de afschaffing van de SIS-kaart vanaf 01/01/2014 zijn:

 • Revalidatiecentra niet gekoppeld aan een ziekenhuis
 • Poliklinieken

Deze instellingen hebben zorgverstrekkers die toegang hebben tot de raadpleging van de verzekerbaarheid via het portaal (bijv. artsen, verpleegkundigen).

Bent u een apotheker en wil u weten of MyCareNet al geïntegreerd is in uw softwarepakket?

 • Neem dan snel contact op met uw softwareleverancier. Hij zal u hierover verdere informatie geven.


Bent u een softwareleverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw pakket? 

 • Neem dan contact op met de coördinatiecel van het NIC via ons formulier