MyCareNet en de zorgverleners in het algemeen

MyCareNet is een centraal webplatform waarop de zorgverlener of zijn volmachthouder verschillende diensten kan oproepen vanuit zijn "business"-toepassing of rechtstreeks op het MyCareNet-portaal. De toegang is beveiligd door middel van de elektronische identiteitskaart (eID).


 Doelstellingen

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) wenst de uitwisseling van informatie tussen alle professionelen binnen de gezondheidszorg verder te moderniseren. 

Door de ervaring opgebouwd met CareNet te combineren met de netwerktechnologieën en producten voor elektronische uitwisseling (beveiliging, authenticatie, elektronische handtekening), kan vandaag een netwerkarchitectuur worden ingevoerd die is aangepast aan de verschillende categorieën van zorgverleners, zonder van hen gespecialiseerde computerkennis te vereisen en zonder hen te verplichten om grote investeringen te doen.