Stroom facturatiedienst
Berichten verbonden aan de facturatiedienst die de toelating aan elke instelling of zorgverstrekker geven, om automatisch via het netwerk het opgestelde facturatie bestand in het kader van het derdebetaler over te maken.

Schema stroom