Specificiteiten facturatie ziekenhuis

 Afschaffing van papieren facturen

De afschaffing van de papieren facturen is strik genomen geen product van het CareNet-concept; zij is er het resultaat van, rekening gehouden met het feit dat CareNet de ideale voorwaarden biedt om deze afschaffing toe te laten. En dit, ondermeer door een wezenlijke kwaliteitsverhoging van de uitwisseling van de informatie met als gevolg minder verwerpingen en minder correcties.

De afschaffing van de papieren factuur moet gezien worden in meerdere fasen:

  1. De afschaffing van het document "individuele factuur" van de verpleegnota
  2. De afschaffing van de verzamelfactuur van de verpleegnota
  3. De afschaffing van de bijlagen.
Bijlage 1 in "downloads" bevat een toelichting van de gebruikte definities.

In een eerste fase behelst deze afschaffing enkel de facturering van de zorgen waarvoor een individuele factuur opgemaakt wordt, dwz de ziekenhuisopname en de ambulante verzorging waarvoor gebruik wordt gemaakt van dit document (art. 6 §1 8° verordening van 28/07/2003).