Specificiteiten verzekerbaarheid tandartsen

 Bijzonderheden


  Volmachten verzekerbaarheid voor de sector tandartsen

Het is mogelijk een mandaat te geven aan een derde via een volmacht, meer informatie kan u terugvinden onder Gebruikers MyCareNet.