Specificiteiten medisch-administratief ziekenhuis

 Beheer van de hospitalisatie

Deze dienst betreft de uitwisselingen van informatie tussen het ziekenhuis en de verzekeringsinstelling in het kader van het administratief beheer van de hospitalisatie.

Voorafgaand aan de beschrijving en de functie van de verschillende berichten (zie hieronder) moet men kennis nemen van de reglementen en algemene principes die werden bepaald door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 10 ziekenhuizen en vertegenwoordigers van de 7 verzekeringsinstellingen.

Deze reglementen en principes vindt u terug in het document "Algemeenheden en principes" in "Downloads".

 Beschrijving van berichten

Voor wat betreft de mogelijkheden van informatica-uitwisseling, vindt u hierna een inventaris met de bestaande berichten, met voor elkeen een link naar een bestand van het type PDF die de structuur en de regels beschrijft van het beheer, van toepassing op de gegevens van elk bericht.

721000: (v1 r10) 721 opname met INSZ
721100: (v2 r02) 721 opname zonder INSZ
721008: (v1 r6) verbetering van de gegevens van de 721
721009: (v1 r1) annulatie 721
721900: (v2 r12) betalingsverbintenis
721999: (v3 r7) weigering betalingsverbintenis
723000: (v1 r7) aanvraag tot verlenging betalingsverbintenis 723
723009: (v1 r1) annulatie laatste 723
723900: (v2 r6) antwoord akkoord voor 723
723999: (v2 r6) antwoord weigering voor 723
725000: (v2 r10) dienstwijziging
725008: (v3 r3) correctie dienstwijziging
725009: (v2 r1) annulatie dienstwijziging
727100: (v1 r6) 727 administratief
727200: (v1 r7) 727 medisch
727008: (v1 r5) verbetering 727 administratief
727009: (v1 r1) kennisgeving annulatie 727 administratief
727208: (v1 r5) verbetering medische 727
727209: (v1 r1) kennisgeving annulatie medische 727
700000: (v2 r2) signalisatie van een ontbrekend document
730000: (v2 r11) kennisgeving wijziging verzekerbaarheid
777000: (v1 r1) vraag gegevens bij een opname (debugging)
777900: (v1 r1) mededeling opnamegegevens
791000: (v1 r2) ontvangstbewijs