Het protocol en de bijlagen

Het protocol

In dit protocol werden de voorwaarden en de modaliteiten vastgelegd volgens dewelke de bewijskracht moet afgesteld worden, tot bewijs van het tegengestelde, aan de overgemaakte gegevens en /of deze elektronisch bewaard. 

Het protocol werd afgesloten in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 27 april 1999 voor de bewijskracht van de gegevens geregistreerd, verwerkt, gereproduceerd of medegedeeld door de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen.

De bijlagen 

Bijlage 1: CareNet algemeenheden en principes
Bijlage 2: Procedure van de Gateway
Bijlage 3: Procedure Back Office
Bijlage 4: Stroom van de gegevens
Bijlage 5: Certification Policy
Bijlage 6: Voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke de gegevens van artikel
2 worden gereproduceerd op een leesbare drager.