Welkom

Welkom op de site van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC)

Belangrijk

Vanwege de huidige, uitzonderlijke situatie, veroorzaakt door de COVID-19, wensen we u een continue en kwalitatieve service te kunnen blijven aanbieden. We vragen u hierbij om eventuele vragen of problemen te melden via de gekende contactformulieren of via e-mail.

Even herhalen: al uw vragen m.b.t. de operationele opvolging moeten verstuurd worden naar het e-mailadres support@intermut.be.

Bij dringende problemen kan u uitzonderlijk contact opnemen met 02/891.72.56.

Wij zullen het niet nalaten u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in onze contactpunten.

Voor alle informatie i.h.k.v. de facturatiewijze voor telefonische raadplegingen derde betaler m.b.t. de verstrekkingscodes COVID-19. Klik HIER voor de pagina van het RIZIV.

Voor alle informatie i.h.k.v de betaling van de tussenkomst van het RIZIV in de kosten van beschermingsmaterialen voor zorgverleners. Klik HIER voor het contactformulier en uitleg rond uw belastingsaangifte.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Het MyCareNet-Team.

Zorgverleners, zorginstellingen en

groeperingen van zorgverleners

Algemene diensten

Verzekerbaarheid, Facturatie

en Medico-administratief

https://sites.google.com/a/mycarenet.be/web/algemene-beschrijving

Definitie, objectieven, architectuur, ...

Algemene info

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit ....