Contactformulier - Ademruimte voor huisartsen en medische huizen

Ademruimte voor huisartsen en medische huizen

Eind oktober 2020 heeft de Ministerraad een aantal maatregelen goedgekeurd die ademruimte moeten geven aan de zorg. Eén van deze maatregelen is de eenmalige toekenning van een, extra bedrag van 20 EUR per Globaal Medisch Dossier (GMD).

De coördinatiecel van het Nationaal Intermutualistisch College (VZW IM) is aangesteld voor de uitbetaling van de eenmalig 20 EUR voor elk GMD betaald tussen 1 januari 2019 en 30 september 2020 (datum van verstrekking). Dit bedrag wordt zonder aanvullende voorwaarden toegekend aan de beherend arts. Wanneer voor dezelfde patiënt een GMD werd betaald in 2019 (datum van verstrekking) en in 2020 (datum van verstrekking), komt alleen het in 2020 betaalde GMD in aanmerking.

Indien een GMD voor dezelfde patiënt in 2019 en 2020 betaald is, zal alleen het GMD van 2020 in aanmerking worden genomen. Een arts die het GMD-houder was in 2019 (en dus niet in 2020), zal niets ontvangen.

Medische huizen ontvangen 20 EUR extra per patiënt geregistreerd op 30 september 2020.

Meer informatie nodig?

Meer informatie is beschikbaar op de website van het RIZIV: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/20-euros-gmd-2020.aspx

Contactformulier

Gezien een zeer grote toestroom van aanvragen, rekenen wij op uw geduld en uw begrip voor de verwerkingstijd van uw verzoeken.