Voorstelling dienst verzekerbaarheid

De dienst verzekerbaarheid geeft de toelating aan elke instelling of zorgverstrekker om de informatie (verzekerbaarheid en afgeleide rechten) van de zorgbegunstigde raad te plegen om een correcte facturering in het kader van de derdebetaler te kunnen uitvoeren (uitdovende dienst)..

De dienst Gegevens van het lid is een uitbreiding op de dienst verzekerbaarheid, en vervangt deze dus ook. U beschikt afhankelijk van uw sector bijkomende informatie over het geraadpleegde lid.

Beschrijving

Teneinde de dienst verzekerbaarheid te kunnen gebruiken voert de zorgverstrekker een aanvraag in, welke naast de identificatie van de patiënt, de periode waarvoor deze informatieraadpleging wordt gevraagd, zal bepalen.

Deze aanvraag kan één of verschillende raadplegingen in verzekerbaarheid bevatten; één is genoeg als hij een consultatie in synchrone wijze gekozen heeft.

De aanvraag wordt verstuurd naar de betrokken verzekeringsinstellingen. De verzending zal gebeuren ofwel op basis van het rijksregister (intermutualistisch filter) ofwel op basis van de informatie m.b.t. de mutualistische aansluitingen, die in de aanvraag door de zorgverstrekker zelf ingevuld zal worden (geforceerde zending).

De verzekeringsinstelling behandelt de raadpleging en in functie van de gevallen, zal ze haar antwoord invullen met de voorziene informatie over de patiënt. Er wordt rekening gehouden met de geconsulteerde periode.

Het antwoordbericht wordt door de VI teruggestuurd en ter beschikking gesteld van de zorgverstrekker. Als de mededeling op synchrone wijze gebeurde komt het antwoord onmiddellijk. Als de mededeling op asynchrone wijze gebeurde komt het antwoord in de mailbox van de zorgverstrekker die door hem/haar consulteerbaar is.

Soorten raadplegingen

Raadpleging zonder verplichting van betaling (optie 'I')

Deze werkwijze geeft de mogelijkheid aan elke zorgverstrekker (voornamelijk in het geval van verstrekkingen die zich over een periode (verpleegkundige zorgen, kiné,...) uitspreiden om vanaf het begin van de zorgperiode de verzekerbaarheidstoestand van de patiënt te kunnen checken. Aangezien dat het over toekomstige informatie gaat, zal er geen verplichting van betaling verbonden worden aan de meegedeelde informatie.

Raadpleging met verplichting van betaling (optie 'F')

Door deze werkwijze zal het mogelijk zijn om, via de raadpleging, de informatie m.b.t. de verzekerbaarheid die door een nummer verplichting van betaling geconsolideerd wordt, te kunnen krijgen. Dit nummer zal hernomen moeten worden in het facturatiebestand.

De verplichting van betaling m.b.t. het statuut verzekerbaarheid van de begunstigde zal enkel de vervallen periode dekken en dit in vergelijking met de datum van raadpleging of met een uitgespreide periode in de toekomst en waarvoor de einddatum met de betrokkene overeenkomstcommissies afgesproken moet worden.

Bij in gebreke stelling, zal de verplichting van betaling op de kalendermaand vallen waarin de raadpleging in verzekerbaarheid met de optie 'F" werd uitgevoerd.

Overdrachtsmethode

Synchrone wijze

De aanvraag is beperkt tot enkel een patiënt en de mededeling van informatie i.v.m. verzekerbaarheid gaat in eenzelfde sessie en in reële tijd door.

Asynchrone wijze

De aanvraag kan meerdere patiënten samenvatten en de mededeling van informatie m.b.t. verzekerbaarheid gaat in een uitgestelde termijn door.

Downloads