Beheer van de hospitalisatie

Bijzonderheden

Deze dienst betreft de uitwisselingen van informatie tussen het ziekenhuis en de verzekeringsinstelling in het kader van het administratief beheer van de hospitalisatie.

Voorafgaand aan de beschrijving en de functie van de verschillende berichten (zie hieronder) moet men kennis nemen van de reglementen en algemene principes die werden bepaald door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 10 ziekenhuizen en vertegenwoordigers van de 7 verzekeringsinstellingen.

Deze reglementen en principes vindt u terug in het document "Algemeenheden en principes" in "Downloads".

Beschrijving van berichten

Voor wat betreft de mogelijkheden van informatica-uitwisseling, vindt u hierna een inventaris met de bestaande berichten, met voor elkeen een link naar een bestand van het type PDF die de structuur en de regels beschrijft van het beheer, van toepassing op de gegevens van elk bericht.

721000: (v1 r10) 721 opname met INSZ

721100: (v2 r02) 721 opname zonder INSZ

721008: (v1 r6) verbetering van de gegevens van de 721

721009: (v1 r1) annulatie 721

721900: (v2 r12) betalingsverbintenis

721999: (v3 r7) weigering betalingsverbintenis

723000: (v1 r7) aanvraag tot verlenging betalingsverbintenis 723

723009: (v1 r1) annulatie laatste 723

723900: (v2 r6) antwoord akkoord voor 723

723999: (v2 r6) antwoord weigering voor 723

725000: (v2 r10) dienstwijziging

725008: (v3 r3) correctie dienstwijziging

725009: (v2 r1) annulatie dienstwijziging

727100: (v1 r6) 727 administratief

727200: (v1 r7) 727 medisch

727008: (v1 r5) verbetering 727 administratief

727009: (v1 r1) kennisgeving annulatie 727 administratief

727208: (v1 r5) verbetering medische 727

727209: (v1 r1) kennisgeving annulatie medische 727

700000: (v2 r2) signalisatie van een ontbrekend document

730000: (v2 r11) kennisgeving wijziging verzekerbaarheid

777000: (v1 r1) vraag gegevens bij een opname (debugging)

777900: (v1 r1) mededeling opnamegegevens

791000: (v1 r2) ontvangstbewijs

Downloads