Facturatie Kinesitherapeuten

Bijzonderheden

eFact is een elektronische facturatiedienst betalende derde (via MyCareNet) tussen de kinesitherapeut en de ziekenfondsen (VI). eFact laat toe om facturen betalende derde op te sturen en erop volgende antwoorden te ontvangen.

Aanvullend op de dienst facturatie:

Deze 3 diensten zijn geïntegreerd in de softwarepakketten kinesitherapeuten. Elk softwarepakket ontvangt een MyCareNet goedkeuring voor elke dienst.