Facturatie tandartsen

eFact is een elektronische facturatiedienst betalende derde (via MyCareNet) tussen de tandarts en de ziekenfondsen (VI). eFact laat toe om facturen betalende derde op te sturen en erop volgende antwoorden te ontvangen.

Aanvullend op de dienst facturatie:

  • De dienst 'raadpleging van de verzekerbaarheid' (en de dienst 'raadpleging van de tarieven') laten toe om na te gaan of u betalende derde kan of moet toepassen.

  • De dienst 'raadpleging van de tarieven' geeft u het exacte bedrag om te factureren.

Deze 3 diensten zijn geïntegreerd in de softwarepakketten tandartsen. Elk softwarepakket ontvangt een MyCareNet goedkeuring voor elke dienst.

Bijzonderheden

Volmachten facturatie voor de sector tandartsen

Het is mogelijk een mandaat te geven aan een derde via een volmacht, meer informatie kan u terugvinden onder Gebruikers MyCareNet.