Inleiding

De sector van de verpleegkundigen, de eerste die aangesloten was bij MyCareNet

De sector van de thuisverpleging is de eerste sector die het NIC in productie heeft willen stellen. Deze sector ziet zijn omzet immers constant stijgen en hij betreft een groot aantal zorgverleners die meestal de derdebetalersregeling toepassen met een facturatiedrager (diskette) die op kortere of langere termijn vervangen moet worden gezien de verouderde technologie en het gebrek aan elementaire veiligheidsvoorzieningen.

Bent u een thuisverpleegkundige en wil u weten of MyCareNet al geïntegreerd is in uw softwarepakket?

  • Neem dan snel contact op met uw softwareleverancier. Hij zal u hierover verdere informatie geven.

Bent u een softwareleverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw pakket?

  • Neem dan contact op met de coördinatiecel van het NIC via ons formulier.

Veralgemening en verplicht karakter

Op 01/07/2012 werd MyCareNet verplicht voor de elektronische uitwisselingen van de facturatie tussen de sector van de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen.

Op 01/07/2013 werd MyCareNet verplicht voor de medico-administratieve documenten.

Downloads