Welkom

Welkom op de site van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC)

Belangrijk

Vanwege de huidige, uitzonderlijke situatie, veroorzaakt door de COVID-19, wensen we u een continue en kwalitatieve service te kunnen blijven aanbieden. We vragen u hierbij om eventuele vragen of problemen te melden via de gekende contactformulieren of via e-mail.

Even herhalen: al uw vragen m.b.t. de operationele opvolging moeten verstuurd worden naar het e-mailadres support@intermut.be.

Bij dringende problemen kan u uitzonderlijk contact opnemen met 02/891.72.56.

Wij zullen het niet nalaten u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in onze contactpunten.

Voor alle informatie i.h.k.v. de facturatiewijze voor telefonische raadplegingen derde betaler m.b.t. de verstrekkingscodes COVID-19. Klik HIER.

Voor alle informatie i.h.k.v de betaling van de tussenkomst van het RIZIV in de kosten van beschermingsmaterialen voor zorgverleners. Klik HIER .

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Zorgverleners, zorginstellingen en

groeperingen van zorgverleners

Algemene diensten

Verzekerbaarheid, Facturatie

en Medico-administratief

https://sites.google.com/a/mycarenet.be/web/algemene-beschrijving

Definitie, objectieven, architectuur, ...

Algemene info

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit ....