Inleiding

Bijzonderheden

De sector van de ziekenhuizen maakt gebruik van op MyCareNet om gegevens uit te wisselen met de verzekeringsinstellingen..

De sector van de ziekenhuizen is de eerste sector die het NIC in productie wou stellen.

Er is geen enkele volmacht voorzien voor deze sector.

De CareNet-oplossing is verdwenen sinds mei 2015.

Bent u een ziekenhuis of een ziekenhuis software leverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw toepassing?

  • Neem dan contact op met de coördinatiecel van het NIC via ons formulier.

U vindt op deze pagina powerpoint presentaties die de MyCareNet oplossingen documenteren die beschikbaar zullen zijn voor de ziekenhuizen, alsook de technische documentatie van de te gebruiken webservices door de ontwikkelaars.

Procedure voor het inproductiestellen van MyCareNet: download hier

Juridisch en reglementair kader

De toetreding als ziekenhuis is alleen toegelaten wanneer voldaan is aan het juridisch en reglementair kader vastgelegd door het RIZIV.

De overeenkomstencommissie tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen heeft een protocol bewijskracht opgesteld dat de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt volgens dewelke bewijskracht tot bewijs van het tegendeel kan worden toegekend aan gegevens die geregistreerd of bewaard worden door middel van een elektronische techniek of die worden meegedeeld op een andere wijze dan op een papieren drager, evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke deze gegevens worden weergegeven op papier of op elke andere leesbare drager.

De ziekenhuizen en de VI's moeten de richtlijnen van dit protocol naleven.

Downloads