Facturatie artsen

eFact is een elektronische facturatiedienst betalende derde (via MyCareNet) tussen de huisarts of de arts-specialist en de ziekenfondsen (VI). eFact laat toe om facturen betalende derde op te sturen en erop volgende antwoorden te ontvangen.

Aanvullend op de dienst facturatie:

  • De dienst 'raadpleging van de verzekerbaarheid' laat toe om na te gaan of u betalende derde kan of moet toepassen.
  • De dienst 'raadpleging van de tarieven' geeft u het exacte bedrag om te factureren (enkel beschikbaar voor huisartsen).

Deze 3 diensten zijn geïntegreerd in de softwarepakketten artsen. Elk softwarepakket ontvangt een MyCareNet goedkeuring voor elke dienst.

Bijzonderheden

Volmachten facturatie voor de sector artsen

Het is mogelijk een mandaat te geven aan een derde via een volmacht, meer informatie kan u terugvinden onder Gebruikers MyCareNet.