Inleiding - Artsen

De sector van de artsen, die aangesloten is bij MyCareNet.

Huisartsen en specialisten kunnen gebruik maken van MyCareNet.

Informatie t.a.v. de huisarts in opleiding (HAIO) is beschikbaar in de FAQ.

Toegang

Bent u een arts en wil u weten of MyCareNet al geïntegreerd is in uw softwarepakket?

 • Neem dan snel contact op met uw softwareleverancier. Hij zal u hierover verdere informatie geven.

Bent u een softwareleverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw pakket?

 • Neem dan contact op met de coördinatiecel van het NIC via ons formulier.

Mandaten

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een individuele zorgverlener een volmacht verlenen aan:

 • een (ander) natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Deze persoon hoeft niet noodzakelijk zelf een zorgverlener te zijn.

 • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt via zijn ondernemingsnummer (KBO).

De beschikbare volmachten zijn de volgende:

 • Het mandaat "verzekerbaarheid en derde betaler" omvat de diensten:

   • Verzekerbaarheid;

   • Gegevens van het lid;

   • Facturatie;

   • Raadplegen tarieven (enkel huisartsen).

 • Daarnaast bestaat er ook een mandaat voor de dienst eAttest.

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.