Rollout

Update 25/10/2023

Rollout sector van de ambulancediensten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via het portaal member data 

Rollout sector van de apothekers

Verzekerbaarheid : in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten.

Hoofdstuk IV :  in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten.

  Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via het portaal member data en de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de artsen

Verzekerbaarheid : in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Hoofdstuk IV : in productie, beschikbaar via het portaal CIVARS  en de erkende softwarepakketten

GMD : in productie, beschikbaar via het portaal member data en de erkende softwarepakketten

Raadpleging van de tarieven : in productie, beschikbaar via portaal member data  en de erkende softwarepakketten (enkel huisartsen)

Facturatie : in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

eAttest V1: dienst stopgezet op 16/12/2020 om 13 uur

eAttest V2: in productie, beschikbaar voor artsen via de erkende softwarepakketten

eAttest V3: in productie, beschikbaar voor artsen via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie sinds 6 mei 2019, beschikbaar voor huisartsen en arts-specialisten via het portaal member data en erkende softwarepakketten 

Rollout sector van de bandagisten

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid : in productie, beschikbaar via  het portaal member data 

Rollout sector van de diëtisten

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid : in productie, beschikbaar via het portaal member data 

Rollout sector van de kinesitherapeuten

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via het portaal member data en de erkende softwarepakketten

eAgreement : binnenkort in productie, zal beschikbaar zijn via MyCareNet erkende softwarepakketten

eAttest : binnenkort in productie, zal beschikbaar zijn via MyCareNet erkende softwarepakketten

eFact : binnenkort in productie, zal beschikbaar zijn via MyCareNet erkende softwarepakketten

Rollout sector van de laboratoria

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Deze dienst vervangt de dienst verzekerbaarheid op termijn

Facturatie : in productie, beschikbaar via en de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de logopedisten

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid : in productie, beschikbaar via het portaal member data en de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de medische huizen

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Abonnement: in productie, beschikbaar via de  erkende softwarepakketten

Facturatie: in productie, beschikbaar via de  erkende softwarepakketten

Rollout sector van de opticiens

Gegevens van het lid : in productie, beschikbaar via het portaal member data en erkende softwarepakketten

 Rollout sector van de orthopedisten

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via het portaal member data

Rollout sector van de podologen

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via het portaal member data en via de de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de psychiatrische verzorgingingstehuizen

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Facturatie: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de tandartsen

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Raadplegen GMD-houder: in productie, beschikbaar via het portaal MyCareNet  en de erkende softwarepakketten

Raadplegen Tarieven: in productie, beschikbaar via het portaal MyCareNet  en de erkende softwarepakketten

Facturatie : in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

eAttest V2: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

eAttest V3: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via het portaal member data en de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de tariferingsdiensten

Gegevens van het lid: in productie sinds 6 mei 2019, beschikbaar via het portaal member data

Facturatie: beschikbaar via erkende softwarepakketten.

Rollout sector van de verpleegkundigen

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via het portaal member data en de erkende softwarepakketten

Deze dienst vervangt de dienst verzekerbaarheid (verplichte dienst voor verpleegkundigen in de derdebetalersregeling) op termijn

Medisch administratief : in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Facturatie: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de vroedvrouwen

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Facturatie: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via het portaal member data en de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de wachtposten

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via het portaal member data en de erkende softwarepakketten

Raadplegen tarieven: in productie, beschikbaar via het portaal member data en de erkende softwarepakketten

Facturatie: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

eAttest: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

eAttest V2: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

eAttest V3: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de woonzorgcentra

Verzekerbaarheid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Facturatie : in productie, beschikbaar de erkende softwarepakketten

Rollout sector van de ziekenhuizen

Verzekerbaarheid : in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Gegevens van het lid: in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Deze dienst vervangt de dienst verzekerbaarheid op termijn

Facturatie : in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Het beheer van de hospitalisatie : in productie, beschikbaar via de erkende softwarepakketten

Hoofdstuk IV : in productie, beschikbaar via het portaal CIVARS    en via de erkende softwarepakketten

Een detaillijst van de CareNet- en MyCareNet-aansluitingen kunt u hier raadplegen