Contact

Belangrijk

Vanwege de huidige, uitzonderlijke situatie, veroorzaakt door de COVID-19, wensen we u een continue en kwalitatieve service te kunnen blijven aanbieden. We vragen u hierbij om eventuele vragen of problemen te melden via de gekende contactformulieren of via e-mail.

Even herhalen: al uw vragen m.b.t. de operationele opvolging moeten verstuurd worden naar het e-mailadres support@intermut.be.

Bij dringende problemen kan u uitzonderlijk contact opnemen met 02/891.72.56.

Wij zullen het niet nalaten u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in onze contactpunten.

Voor alle informatie i.h.k.v. de facturatiewijze voor telefonische raadplegingen derde betaler m.b.t. de verstrekkingscodes COVID-19. Klik HIER.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Contactformulier - MyCareNet-diensten

Voor alle bijkomende vragen, kan u met ons contact nemen via dit contactformulier.

Nationaal Intermutualistisch College

Manhattan Center - 7e verdieping

Bolwerklaan 21 Bus 7

1210 Brussel