Beschikbaarheid

Overzicht van de beschikbare tools

Met het oog op het transparant delen van informatie m.b.t. de beschikbaarheid van de MyCareNet-diensten aan de zorgverstrekkers, stelt het NIC u volgende tools ter beschikking:

Interessante (externe) links

eHealth beschikbaarheid

  • Een agenda geeft systematisch de mails van de officiële partners van het NIC, die ons informeren rond geplande technische interventies, alsook de mails i.v.m. ongeplande onbeschikbaarheden;

  • Een tabel met een overzicht van de vastgestelde problemen, alsook de opvolging ervan;

  • Een dashboard met de beschikbaarheden.