eAgreement

Beschrijving

De eAgreement dienst is nu in productie beschikbaar voor kinesitherapeuten die in een mobiele omgeving werken. 

Het doel van deze service is het digitaliseren van het gehele proces van de Kennisgevingen/ Akkoordaanvragen. Deze dienst is ook een verplichte voorwaarde voor kinesitherapeuten om hun prestaties elektronisch te kunnen factureren.

Kine's Kennisgeving/Akkoordaanvraag

De kinesitherapeut indient zijn aanvraag voor een eAgreement via zijn software en voegt daarbij een kopie van het medisch voorschrift van de arts of, in zeldzamere gevallen, de tandarts.

De meeste aanvragen kunnen direct worden 'toegekend' of 'geweigerd' (in synchrone modus). De Kinesitherapeut ontvangt dan binnen enkele seconden een definitief antwoord.

Andere aanvragen vereisen handmatige tussenkomst van de arts (bijv. zware pathologieën). In dit geval stuurt de V.I. een bericht rechtstreeks naar de kinesitherapeut om aan te geven dat de aanvraag in behandeling is. Een definitief antwoord (akkoord of weigering) volgt later via een asynchrone stroom.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de dienst in de sectie "Downloads".

Raadpleging van de besluitenlijst

Kinesitherapeuten kunnen een eAgreement consultatie uitvoeren voor een patiënt met wie ze een therapeutische relatie hebben.  Hij of zij krijgt een volledig overzicht van het "kinesitherapie"- dossier van de patiënt bij de V.I. (vroegere, huidige of toekomstige "akkoorden", evenals aanvragen die momenteel in behandeling zijn of die wachten op nadere informatie).  Voordat u een nieuwe aanvraag indient, is het aanbevolen om een Raadpleging van de besluitenlijst uit te voeren.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de dienst in de sectie "Downloads".

Downloads