Erkende softwarepaketten - Andere sectoren

Situatie 16/02/2021

 Goedkeuring Bandagisten

 Goedkeuring Diëtisten

 Goedkeuring Logopedisten

 Goedkeuring Opticiens

Goedkeuring Orthopedisten

Raadpleging per patiënt (synchroon)

Raadpleging per lijst (asynchroon)

 Goedkeuring Podologen

 Goedkeuring Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

 Goedkeuring Vroedvrouwen

Raadpleging per patiënt (synchroon)

Raadpleging per lijst (asynchroon)

 Goedkeuring Wachtposten