Erkende softwarepakketten - Artsen

Situatie 06/12/2022 

 Goedkeuring Verzekerbaarheid

 Goedkeuring Gegevens van het lid 

 Goedkeuring Facturatie

 Goedkeuring Hoofdstuk 4

 Goedkeuring GMD

 Goedkeuring Tarief (enkel voor huisartsen)

 Goedkeuring eAttest V2

 Goedkeuring eAttest V3