eGezondheidscampagne

Presentatie

De afgelopen jaren heeft technologie de gezondheidszorg getransformeerd en de informatie uitwisseling tussen zorgverleners verbeterd. Dat betekent ook dat Belgische burgers toegang kunnen krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens.

Maar wat houdt dat nu precies in ? Hoe werkt het in België? En wat zijn de voordelen?

voordelen? Het Brussels Gezondheidsnetwerk en het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) hebben hun krachten gebundeld om met infographics eenvoudige, duidelijke antwoorden te geven op de 10 meest gestelde vragen. 

De communicatiecampagne loopt in verschillende golven, van november 2023 tot juni 2024 en heeft als doel complexe concepten in eenvoudige bewoordingen uit te leggen. Een meerderheid van de Belgische bevolking worstelt met de complexiteit van het systeem, het gebruik van specifieke terminologie en de veelheid aan regels omtrent de veiligheid van het delen van gezondheidsgegevens.

Doelstellingen

Infografieken

Waar kun je ze raadplegen? 

Via deze URL : https://view.genial.ly/64e5bd812ebc6e0019280493

Golven

Golf 1

Focus

Deze eerste golf, geïllustreerd door 4 infographics, werpt een uitgebreide blik op eGezondheid, met de nadruk op het delen van gezondheidsgegevens via regionale gezondheidsnetwerken. 

Het doel van deze golf is om u, als burger, te informeren over het belang en het nut van het elektronisch delen en toegankelijk maken van uw gezondheidsgegevens. 

Hoe wordt de gezondheidszorg digitaal ?

Ontdek de nieuwste technologische ontwikkelingen en initiatieven die worden geïmplementeerd om gezondheidszorg in België online toegankelijk te maken. Ontdek hoe technologie gezondheidszorg verandert. Zowel voor patiënten als zorgverleners.

Het landschap van actoren uit de gezondheidszorg in belgië ?

Begrijp de netwerken en apps waarmee je je gezondheidsgegevens op nationaal en regionaal niveau kunt raadplegen. Kom meer te weten over de financiële spelers en de verschillende ziekenfondsen in het land.

Wat is het nut van regionale gezondheidsnetwerken ?

Ontdek het gezondheidsnetwerk van jouw regio waarmee jij als patiënt kunt connecteren om je gezondheidsgegevens te beheren. Netwerken zorgen voor betere communicatie en samenwerking tussen zorginstellingen, zorgverleners en jou, de patiënt, in het hele land.

Waarom zou ik mijn gezondheidsgegevens delen ?

Duik dieper in het delen van je gezondheidsgegevens en waarom dit de kwaliteit van de zorg kan verbeteren. Leer hoe het delen van medische informatie tussen zorgverleners levens kan redden en cruciale medische besluitvorming kan vergemakkelijken.

Golf 2

Uw gezondheidsgegevens elektronisch delen: hoe gaat dat in zijn werk ?

Na het succes van onze eerste reeks infografieken over het delen van elektronische gezondheidsgegevens, zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat de familie groeit! Drie nieuwe voorjaarsbroedsels die zich richten op het gedeelde gezondheidsdossier zelf. Ontdek in drie eenvoudige afbeeldingen de antwoorden op de vragen : 

Wat ? Wie ? Hoe ?

Dit project, dat mede is opgezet door het NIC en het Brussels Gezondheidsnetwerk, is bedoeld om ingewikkelde concepten in eenvoudige bewoordingen uit te leggen. Hoe doet het dit ? Door picturale antwoorden te geven op de tien meest gestelde vragen over het delen van gezondheidsgegevens door Belgische burgers.

De eerste vier infografieken, gelanceerd in november 2023, demystificeerden bepaalde complexe concepten in verband met de evolutie van e-gezondheid en het delen van gezondheidsgegevens. De drie nieuwe verbreden de reikwijdte van de campagne door essentiële en meer specifieke vragen aan de orde te stellen.

Focus

Welke documenten worden gedeeld ?

Begrijp welke soorten medische gegevens worden gedeeld via de regionale gezondheidsnetwerken en hoe dat een betere coördinatie van de zorgverlening tussen de verschillende spelers uit de medische sector in de hand werkt. 

Wie heeft toegang tot mijn gegevens ? 

Kom meer te weten over de regels inzake privacy en gegevensbescherming voor het delen van gezondheidsgegevens in België. Ontdek welke strenge maatregelen zijn genomen om te garanderen dat enkel de bevoegde personen toegang hebben tot uw gevoelige informatie, afhankelijk van wat nodig is voor elk beroep. 

Zijn mijn gezondheidsgegevens beveiligd ?

Verdiep u in de details van de strenge beveiligingsregels die leveranciers van digitale gezondheidsdiensten toepassen om uw medische gegevens te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. 

Golf 3

Deze laatste fase focust op de actieve rol die elk individu kan spelen in zijn eigen gedeeld gezondheidsdossier. 

Ons doel: bijdragen tot een beter begrip van het delen van gezondheidsgegevens en tot een grotere proactieve participatie van Belgische burgers in het beheer van hun digitale gezondheid.

Focus

Hoe krijg ik toegang tot mijn gedeeld gezondheidsdossier ? 

Stappen om je te helpen gemakkelijk verbinding te maken met je Gedeeld Gezondheidsdossier.

Hoe kan ik controle krijgen over mijn gezondheid ?

Neem controle over je gezondheid in 4 stappen. En ontdek de digitale hulpmiddelen waarmee je dagelijks een actieve rol kunt spelen in het beheren van je gezondheid (met name via gezondheidsnetwerken).

Wat zijn de verschillen tussen mijn digitale gezondheidsdossiers ?

Maak kennis met de verschillende soorten elektronische patiëntendossiers die in België beschikbaar zijn (GMD, SUMEHR en Shared Health Record). We zullen hun toegankelijkheid en specifieke kenmerken uitleggen.

Partners