Member Data - Gegevens van het lid

Beschrijving

De dienst "Member data" geeft de toelating aan de gemachtigde zorgverleners/instellingen om de informatie van het lid raad te plegen om een correcte facturering te kunnen uitvoeren of voor het leveren van verstrekkingen/producten.

Vanaf 06 mei 2019 heeft u de mogelijkheid om onder de hoedanigheid van huisarts of als tariferingdienst voor apothekers de "Member data" te raadplegen via de nieuwe portaalsite Member Data. De uitbreiding naar andere sectoren zijn beschikbaar onder de rubriek 'sectoren.

De dienst "Member data" is een uitbreiding van de dienst verzekerbaarheid van MyCareNet, afhankelijk van de sector zullen volgende gegevens beschikbaar zijn:

 • De verzekerbaarheidsmember data

 • Afgeleide rechten van het lid, nl:

  • Zorgtrajecten: diabetes en/of nierinsufficiëntie

  • Statuut Chronische aandoening

  • Huisapotheker

Hoe "Member data" gebruiken/integreren?

Om de dienst "Member data" te gebruiken dient de zorgverlener een aanvraag in met vermelding van de identiteit van het lid en de periode waarvoor de informatie gevraagd wordt, alsook de gegevens die hij wenst te verkrijgen: verzekerbaarheid en één of meerdere afgeleide rechten.

Enkel de gemachtigde gegevens voor een sector kunnen worden gevraagd.

Deze aanvraag wordt doorgestuurd naar de betrokken verzekeringsinstelling, die de aanvraag verwerkt en in haar antwoord de gegevens meedeelt waarvoor de sector gemachtigd is.

Deze dienst is beschikbaar in synchrone wijze via het portaal MyCareNet (in functie van de machtigingen van de sectoren).

Sectoren

Deze dienst is beschikbaar

Via portaal voor

 • de huisartsen en de specialisten (vanaf 06/05/2019)

 • de tariferingsdiensten van apothekers (vanaf 06/05/2019)

 • de tandartsen

 • de kinesitherapeuten

 • de verpleegkundigen - groepering van verpleegkundigen

 • de vroedvrouwen

 • de logopedisten

 • de bandagisten

 • de orthopedisten

 • de podologen

 • de diëtisten

 • de opticiens

 • de ambulancediensten

 • de klinische psychologen

 • de klinische orthopedagogen

via webservices voor

 • de huisartsen en specialisten (vanaf 06/05/2019)

 • de ziekenhuizen (vanaf 06/05/2019)

 • de medische huizen (vanaf 06/05/2019)

 • de apothekers

 • de tansartsen

 • de kinesitherapeuten

 • de verpleegkundigen - groepering van verpleegkundigen

 • de vroedvrouwen

 • de logopedisten

 • de bandagisten

 • de orthopedisten

 • de diëtisten

 • de opticiens

 • de rustoorden

 • de labo's

 • de wachtposten

 • de psychiatrische tehuizen

 • de centra voor geestelijke gezondheid

 • de klinische psychologen

 • de klinische orthopedagogen

Downloads