Verzekerbaarheid laboratoria

Bijzonderheden en volmachten voor de sector

Bijzonderheden

De sector van de laboratoria gebruikt de standaardversie van de verzekerbaarheid

(Terug te vinden bij de Algemene Diensten).

Volmachten verzekerbaarheid voor de sector van de laboratoria