Persbericht 1 oktober 2015 - Belgische ziekenfondsen over TTIP: “Breng onze gezondheid, gezondheidszorg en sociale bescherming niet in gevaar!”

Post date: 1-okt-2015 16:53:58

Persbericht 1 oktober 2015

Belgische ziekenfondsen over TTIP: “Breng onze gezondheid, gezondheidszorg en sociale bescherming niet in gevaar!”

______________________________________________________________________________________________________________________

“We weten niet waarover de VS en de EU vandaag onderhandelen. We moeten dus waakzaam blijven.” Dat was één van de conclusies van het Colloquium dat de Belgische ziekenfondsen vandaag organiseerden in het Europese Parlement. Meer dan 100 voor- en tegenstanders wisselden van mening over de mogelijke gevolgen van het toekomstige vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU (TTIP) voor onze gezondheidszorg en sociale bescherming.

“TTIP gaat over veel meer dan economie. Het is een potentieel gevaar voor onze gezondheidszorg en sociale bescherming.” In haar openingstoespraak zette het Europese Parlementslid Marie Arena (PS) onmiddellijk de toon tijdens het Colloquium, waaraan

vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de verstrekkers, de industrie en de nationale en Europese politiek deelnamen.

Feiten of fictie

“Sommigen vinden dat we feiten en fictie door elkaar halen, maar zolang er geen duidelijkheid bestaat over wat de EU en de VS juist afspreken, moeten we de druk op de ketel houden. De publieke dienstverlening en sociale diensten van algemeen belang vallen vandaag buiten de regels van de Europese interne markt. TTIP mag deze verworvenheid niet aantasten,” preciseerde Jean-Pacal Labille, Algemeen Secretaris van Solidaris.

Ook rond geneesmiddelen zijn er grote vragen. Zo zou de farmaceutische industrie aandringen om de prijszetting en de terugbetaling van geneesmiddelen op te nemen in TTIP. Volgens Jean Hermesse, Algemeen Secretaris van de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten, is dit onaanvaardbaar. “Zelfs Minister De Block maakt zich hierover zorgen, want daarmee dreigt men te raken aan de bevoegdheid van lidstaten om hun ziekteverzekering en gezondheidszorg te organiseren. We moeten vermijden dat onze inspanningen voor het verminderen van de geneesmiddelenuitgaven en de geneesmiddelenconsumptie te niet worden gedaan.”

De investeringsgerechten, een heet hangijzer

Met TTIP werd een internationaal arbitragemechanisme in het leven geroepen, beter bekend als ISDS (Investor-State-Dispute Settlement). De weerstand hiertegen was groot. Onlangs schrapte de Europese Commissie het ISDS ten voordele van een voorstel van een stelsen van Investeringsgerechten (Investment Court System). Maar dit nieuw voorstel verandert niets ten gronde. “Europa heeft geen ISDS of Investeringsgerechten nodig, de nationale rechtbanken kunnen vandaag in alle onafhankelijkheid de toepassing van nationale en internationale regels garanderen,” preciseert Xavier Brenez, Directeur-Generaal van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen. “Bovendien moet vermeden worden dat multinationals om economische redenen nationale beslissingen rond het gezondheidsbeleid en gezondheidspromotie in vraag zouden stellen.”

Volgens het nieuwe Europese voorstel zou dat niet mogelijk zijn, maar niemand weet wat er in de tekst van een toekomstig akkoord hernomen zal worden. Er bestaan precedenten zoals de zaken ingediend door de tabaksproducent Philip Morris in Australië en de

verzekeringsmaatschappij Achmea in Slovakije waarbij een beroep werd gedaan op dergelijke arbitragemechanismen. Zo’n scenario moet Europa absoluut vermijden.

De volledige position paper van de Belgische ziekenfondsen in dit dossier kunt u raadplegen op de websites van de betrokken ziekenfondsen.

Meer info :

verantwoordelijken ziekenfondsen :

Socialistische Mutualiteiten, Katrien De Weirdt, directeur pers en communicatie, tel. 0473/85.29.36

Christelijke Mutualiteiten, Omid Hachem Samii, directeur pers en communicatie, tel. 0473/54 12 92

Onafhankelijke Ziekenfondsen, Christian Horemans, expert Internationale Zaken, tel. 0473/88.17.49

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 landsbonden van de ziekenfondsen (Christelijke Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Liberale Mutualiteiten, Neutraal Ziekenfonds), van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS. In zijn geheel vertegenwoordigt het NIC alle Belgische sociaal verzekerden, ofwel meer dan 11 miljoen mensen