Contactformulier - Compensatie beschermend materiaal Covid-19

Gezien een zeer grote toestroom van aanvragen, rekenen wij op uw geduld en uw begrip voor de verwerkingstijd van uw verzoeken.

Het uitbetalen van de verschillende forfaits m.b.t. de beschermingsmaterialen


De coördinatiecel van het Nationaal Intermutualistisch College (VZW IM) is aangesteld voor de uitbetaling van de verschillende forfaits m.b.t. de beschermingsmaterialen aan de individuele zorgverleners, de instellingen (revalidatiecentra en medische huizen) en de ondernemingen (opticiens, hoortoestellendeskundigen, bandagisten of orthopedisten), die onder deze maatregel vallen. Meer informatie is beschikbaar op de website van het RIZIV:

https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/tegemoetkoming-beschermingsmateriaal-elk-beroep.aspx


Interventie voor de maanden mei t.e.m. augustus 2020

Voor individuele zorgverleners werd het maandelijkse bedrag, waarop elkeen aanspraak kon maken, bepaald op basis van de gegevens die bekend waren bij elk van de 7 verzekeringsinstellingen. Op uiterlijk op 17-12-2020 werd een éénmalige bedrag gestort op het bankrekeningnummer, zoals opgegeven in MyRIZIV, dit is de som van de maandelijkse bedragen die verschuldigd zijn voor de maanden mei t.e.m. augustus 2020.


  • Voor de instellingen werd de betaling al uitgevoerd.

  • Voor winkels zal de tussenkomst betaald worden op 21/12/2020 op basis van de informatie geregistreerd op MyRIZIV ten laatste op 15/12/2020.


Meer informatie nodig?

Heeft u een vraag ? Het antwoord kunt u vinden in de faq (de link wordt later gecommuniceerd).

Als u het antwoord op uw vraag niet hebt gevonden of als u een afrekeningsbestand wenst te ontvangen, gelieve onderstaand contactformulier in te vullen.

Wat is een afrekeningsbestand = het stemt overeen met de INSZ-nummers van de patiënten, die als fysiek contact worden aanschouwd. Het maximum dat in aanmerking wordt genomen is 200 patiënten (INSZ-nummers) / maand.

Contactformulier