Contactformulier - Compensatie beschermend materiaal Covid-19

OPGELET

Er zijn door een onbekende afzender pogingen tot phishing per SMS naar verschillende contactpunten gestuurd. In deze frauduleuze SMS wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een financiële vergoeding van de Overheidsdienst te krijgen als u op een link klikt. Dergelijke e-mails zijn niet verzonden door de Overheidsdienst. Klik a.u.b. niet op deze link en markeer deze e-mail als een phishing-poging in uw mailbox.

Wilt U uzelf beschermen of meer weten? Bezoek de website van de federale cyberbeveiliging: https://www.safeonweb.be/

Het uitbetalen van de verschillende forfaits m.b.t. de beschermingsmaterialen

De coördinatiecel van het Nationaal Intermutualistisch College (VZW IM) is aangesteld voor de uitbetaling van de verschillende forfaits m.b.t. de beschermingsmaterialen aan de individuele zorgverleners, de instellingen (revalidatiecentra en medische huizen) en de ondernemingen (opticiens, hoortoestellendeskundigen, bandagisten of orthopedisten), die onder deze maatregel vallen. Meer informatie is beschikbaar op de website van het RIZIV:

https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/tegemoetkoming-beschermingsmateriaal-elk-beroep.aspx

Wanneer ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het tijdstip van betaling hangt af van de periode waarop onze tegemoetkoming betrekking heeft.

Als u uw gegevens te laat invoert of bijwerkt ten opzichte van de door het RIZIV opgegeven termijn: de betaling voor de periode van 01/09 tot en met 30/11/2020 en/of de periode van 01/12/2020 tot en met 30/06/2021 zal in de laatste twee weken van december 2022 worden verricht.

Voor de volgende periodes (van 01.07.2021 tem 31.12.2021 en van 01.01.2022 tem 31.03.2022) zullen wij geen nabetaling verrichten, deze maatregel is van toepassing ingevolge het Koninklijk Besluit van 30/09/2020.

Hoe moet de tussenkomst voor de compensatie beschermingsmateriaal bij de belastingadministratie worden aangegeven?

Belastingsaangifte van de compensatie beschermingsmateriaal : klik hier voor meer info

De 281.50 formulieren van 2022 zullen uiterlijk op 30/06/2022 beschikbaar zijn op uw MyMINFIN (zelfstandige of werknemer).

Meer informatie nodig?

Indien u een afrekenbestand wenst? Log u dan in op het portaal https://prod.mycarenet.be/cin/intertarif, waar u zelf uw afrekenbestand kan downloaden.

OPGELET : er zijn nieuwe versies van de eID Middleware en eID Viewer beschikbaar. Om uw eID-kaart zonder problemen te kunnen blijven gebruiken bij webtoepassingen, is het belangrijk dat u deze nieuwe versies installeert die beschikbaar zijn op: https://eid.belgium.be/fr/eid-viewer

Als u een identificatietest wilt uitvoeren, ga dan naar op: https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=nl

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Gelieve dan onderstaand contactformulier in te vullen.

Wat is een afrekeningsbestand = het stemt overeen met de INSZ-nummers van de patiënten, die als fysiek contact worden aanschouwd. Het maximum dat in aanmerking wordt genomen is 200 patiënten (INSZ-nummers) / maand.

Contactformulier

Gezien een zeer grote toestroom van aanvragen, rekenen wij op uw geduld en uw begrip voor de verwerkingstijd van uw verzoeken.