Contactformulier - Compensatie beschermend materiaal Covid-19

Gezien een zeer grote toestroom van aanvragen, rekenen wij op uw geduld en uw begrip voor de verwerkingstijd van uw verzoeken.

UPDATED 19/03/2021

Het uitbetalen van de verschillende forfaits m.b.t. de beschermingsmaterialen

De coördinatiecel van het Nationaal Intermutualistisch College (VZW IM) is aangesteld voor de uitbetaling van de verschillende forfaits m.b.t. de beschermingsmaterialen aan de individuele zorgverleners, de instellingen (revalidatiecentra en medische huizen) en de ondernemingen (opticiens, hoortoestellendeskundigen, bandagisten of orthopedisten), die onder deze maatregel vallen. Meer informatie is beschikbaar op de website van het RIZIV:

https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/tegemoetkoming-beschermingsmateriaal-elk-beroep.aspx

Wanneer ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het tijdstip van betaling hangt af van de periode waarop onze tegemoetkoming betrekking heeft.

Beschermend materiaal Covid-19 : Aangezien het koninklijk besluit met betrekking tot deze tweede periode (01/09 tot 30/11/2020) nog niet is bekendgemaakt, zullen de betalingen dus niet, zoals aangekondigd, uiterlijk op 31/03/2021 worden verricht. Op dit moment kan geen toekomstige betalingsdatum worden meegedeeld.

Meer informatie nodig?

Heeft u een vraag ? Het antwoord kunt u vinden in de faq (de link wordt later gecommuniceerd).

Als u het antwoord op uw vraag niet hebt gevonden of als u een afrekeningsbestand wenst te ontvangen, gelieve onderstaand contactformulier in te vullen.

Wat is een afrekeningsbestand = het stemt overeen met de INSZ-nummers van de patiënten, die als fysiek contact worden aanschouwd. Het maximum dat in aanmerking wordt genomen is 200 patiënten (INSZ-nummers) / maand.

Contactformulier