Contactformulier - Compensatie beschermend materiaal Covid-19

Gezien een zeer grote toestroom van aanvragen, rekenen wij op uw geduld en uw begrip voor de verwerkingstijd van uw verzoeken.

Het uitbetalen van de verschillende forfaits m.b.t. de beschermingsmaterialen

De coördinatiecel van het Nationaal Intermutualistisch College (VZW IM) is aangesteld voor de uitbetaling van de verschillende forfaits m.b.t. de beschermingsmaterialen aan de individuele zorgverleners, de instellingen (revalidatiecentra en medische huizen) en de ondernemingen (opticiens, hoortoestellendeskundigen, bandagisten of orthopedisten), die onder deze maatregel vallen. Meer informatie is beschikbaar op de website van het RIZIV:

https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/tegemoetkoming-beschermingsmateriaal-elk-beroep.aspx

Wanneer ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het tijdstip van betaling hangt af van de periode waarop onze tegemoetkoming betrekking heeft.

Als u uw betaling voor de periode van 01/09 tot 30/11/2020 niet ontvangt, gelieve ons dan niet vóór 05/09/2021 te contacteren.

Als u uw gegevens te laat invoert of bijwerkt ten opzichte van de door het RIZIV gestelde termijn, wordt deze periode van 01/09/2020 tot 30/11/2020 pas betaald na de betalingen voor de periode van 01/12/2020 tot 30/06/2021.

Hoe moet de tussenkomst voor de compensatie beschermingsmateriaal bij de belastingadministratie worden aangegeven?

Belastingsaangifte van de compensatie beschermingsmateriaal : klik hier voor meer info

De 281.50 formulieren zijn nu beschikbaar op uw MyMINFIN (of die van uw maatschappij).

Meer informatie nodig?

Als u het antwoord op uw vraag niet hebt gevonden of als u een afrekeningsbestand wenst te ontvangen, gelieve onderstaand contactformulier in te vullen.

Wat is een afrekeningsbestand = het stemt overeen met de INSZ-nummers van de patiënten, die als fysiek contact worden aanschouwd. Het maximum dat in aanmerking wordt genomen is 200 patiënten (INSZ-nummers) / maand.

Contactformulier