Globaal Medisch Dossier - Artsen

Vanaf 1 januari 2021 zal elke huisarts een erkend elektronisch medisch dossier moeten gebruiken voor het beheer van het GMD en ingeschreven zijn voor de MyCareNet-dienst ‘Beheer van het GMD’ (eGMD).  Zie meer informatie op de site van het RIZIV.

Bijzonderheden

Raadplegen van het GMD-recht van de patiënt

Deze dienst is beschikbaar voor huisartsen en specialisten, op vrijwillige basis (zonder inschrijvingsprocedure).

Deze dienst biedt de arts de mogelijkheid om de GMD houder van de patiënt te kennen of het feit dat er geen GMD houder is. Een arts kan enkel een raadpleging GMD doen voor een patiënt waarmee de arts een therapeutische relatie heeft.

De arts kan het GMD recht van de patiënt raadplegen via zijn eigen applicatie of via een Web applicatie. De arts krijgt het antwoord onmiddellijk (synchrone mode).

U kan een gedetailleerde beschrijving van de dienst onderaan terugvinden in de rubriek "Downloads".

Beheer van de GMD-houder van de patiënt

Deze dienst is beschikbaar voor huisartsen die ervoor kiezen deze dienst te gebruiken op vrijwillige basis. Een inschrijvingsprocedure is ingevoerd en impliceert dus een toezegging van de huisarts om de papieren procedure niet meer te gebruiken.

Het versturen van een kennisgeving laat de huisarts toe om de VI te kennen te geven dat hij de GMD houder van de patiënt wordt. Deze kennisgeving is onafhankelijk van het al dan niet betalen van het GMD. De huisarts krijgt het antwoord onmiddellijk (synchrone mode). Dit laat toe dat de huisarts de GMD houder wordt, ook als een andere huisarts - de vorige GMD houder van de patiënt - al de GMD betaling voor deze patiënt voor het lopende jaar ontvangen heeft.

Specifieke situatie :

Wanneer een nieuwe huisarts de GMD houder wordt terwijl de patiënt reeds een GMD heeft bij een andere huisarts zal dit het GMD bij de andere huisarts 'afsluiten'. Indien deze andere huisarts via MyCareNet werkt zal hij automatisch een elektronisch bericht ontvangen betreffende het afsluiten van dit GMD.

De kennisgeving dient opgestuurd te worden in de volgende situaties :

Voort de huisartsen die werken via de MyCareNet procedure is er dus geen attestatie van het GMD via de code 102771 meer nodig.

Deze dienst is toegankelijk via de applicatie van de huisarts.

U kan een gedetailleerde beschrijving van de dienst onderaan terugvinden in de rubriek "Downloads".

Raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is

Deze dienst is beschikbaar voor huisartsen, op vrijwillige basis (zonder inschrijvingsprocedure).

De huisarts kan de lijst van alle patiënten, waarvoor hij GMD-houder is, aanvragen.

Als antwoord geeft elke verzekeringsinstelling de lijst van patiënten van de huisarts, aangesloten bij hun VI, alsook bepaalde informatie over de GMD-betalingen die uitgevoerd werden voor het lopende jaar.

Deze dienst is toegankelijk via de applicatie van de huisarts.

U kan een gedetailleerde beschrijving van de dienst hieronder terugvinden in de rubriek "Downloads."

 Downloads